Navigatorn hjälper och ge tips i sökande av sommarjobb