Navigatorn

Borgå stad drar in på tjänsterna på grund av coronaviruset

Ungdomslokalerna i Gammelbacka och Vårberga samt Zentra i centrum stänger från och med 16.3. Också infokontoret Navigatorn för unga stänger sina dörrar.

Ungdomsarbetarna och Navigatorns personal dejourerar på webben medan dörrarna är stängda och spelverksamheten styrs på distans. Det uppsökande och målinriktade ungdomsarbetets personal når man som normalt.

Borgå stad inhiberar alla de publiktillställningar, evenemang som staden ordnar samt kultur- och fritidstjänsternas gruppfunktioner till slutet av maj. Målet är att bromsa spridningen av coronaviruset.
Meddelande


Är du under 30 år och behöver hjälp till exempel när du söker ett jobb, en studieplats eller en bostad? Det är ingen idé att grubbla bara på egen hand – kom till Navigatorn!

Vad är Navigatorn?

Navigatorn i Borgå, som du hittar i WSOY-huset i gatuplanet på adressen Mannerheimgatan 20 E, är ett mångsidigt informations- och rådgivningskontor för alla unga under 30 år. På Navigatorn arbetar sakkunniga på olika områden, som gärna står till tjänst för de unga och deras familjer. Det går bra att besöka Navigatorn utan att boka tid, antingen ensam eller tillsammans med en kompis. Navigatortjänsterna är helt avgiftsfria. Du kan besöka Navigatorn antingen en eller flera gånger, det avgör du själv. Du vet ju bäst vad slags hjälp du är i behov av

Vad kan Navigatorn erbjuda dig?

  • individuell rådgivning i olika livsskeden
  • goda råd när du planerar din framtid
  • hjälp för dig som söker ett jobb, en arbetsprövningsplats eller en studieplats 
  • stöd i ekonomiska ärenden och hjälp när du behöver fylla i olika blanketter
  • råd beträffande bostadsanskaffning och boende
  • goda tips när det gäller fritidssysselsättningar och välbefinnande
  • temaevenemang och korta utbildningar

När är Navigatorn öppet?

Vi betjänar utan tidsbeställning må - ons kl. 12.30-16. Om du vill du kan också beställa tid!

Aktuellt

Hygien- och utskänkningspass tent från Navigatorn för en tia
Navigatorn erbjuder möjlighet att avlägga hygienpass- och utskänkningspass tent för 30 under 30-åriga borgåbor för tia . Utskänkningspass tent ordnas 24.3. kl. 18 och hygienpass tent 31.3. kl. 18 på Pomo-huset. Anmälningen börjar 10.3. kl. 15-> på den här sidan.
Anmäl dig till hygienpass tent
Anmäl dig till utskänkningspass tent

Sommarjobbsverkstad varje torsdag kl. 12.30-18
Man får göra CV eller ansökningar, få tips för sommarjobbssökning och varifrån man hittar sommarjobbsplatser.

Sommarjobbssedelstöd
Navigatorn koordinerar Borgå stadens stöd för 250 euro som betalas till arbetsgivare som har verksamhet i Borgå och anställer borgåbo unga som är födda mellan år 2002 och 2004. För mera information kolla www.borga.fi/sommarjobbssedel.

Visste du?

Information om tjänster för unga hittar du också

Låg tröskel-mottagning för ungdomar
Koppari Borgå

Så här får du tag på oss:

Adress: Mannerheimgatan 20 E (gatuplan)
Tfn/WhatsApp: 040 676 1442/ e-post: ohjaamo@porvoo.fi eller ungdomsarbetskoordinator Tanja Lehtikuusi 040 8092255/tanja.lehtikuusi@porvoo.fi. 

Du kan även följa oss på:

Anträffbara på Navigatorn utan tidsbeställning

måndagar
kl. 12.30 - 16 Navigatorns arbetare
kl. 12.30 - 16 TE-byråns specialist
kl. 12.30 - 16 Sexualrådgivare
kl. 12.30 - 14.30 Uppsökande ungdomsarbetare

tisdagar
kl. 12.30 - 16 Navigatorns arbetare
kl. 12.30 - 16 TE-byråns specialist
kl. 12.30 - 16 Boendehandledare

FPA och ekonomi- och skuldrådgivning enligt överenskommelse

onsdagar
kl. 12.30 - 16 Navigatorns arbetare
kl. 12.30 - 16 TE-byråns specialist
kl. 12.30 - 16 Luckan Integrations handledare
kl. 14.00 - 16 Psykiatrisk sjukskötare

Yrkesvalspsykolog och studiehandledare för Careeria enligt överenskommelse

torsdagar
kl. 12.30 - 16 Navigatorns arbetare
kl. 12.30 - 16 Socialhandledare
kl. 12.30 - 16 TE-byråns specialist
kl. 12.30 - 16 Ungdomakademins handledare

Häsovårdare enligt överenskommelse

k. 16-18 varierande arbetare 

I Navigatorn ordnas två gånger i månaden Arcus Unga, onsdagar kl. 18–20.30. Arcus är en mötesplats för unga i åldern 14–22 som funderar på sin könsidentitet och/eller sexuella läggning. Fråga mera från Navigatorn!