Navigatorn

Navigatorn i Borgå

Är du under 30 år och behöver du hjälp när du planerar din framtid eller när du söker ett jobb eller en studieplats? Det är ingen idé att grubbla bara på egen hand – kom till Navigatorn

Vad är Navigatorn för något?

Navigatorn i Borgå, som du hittar i WSOY-huset i gatuplanet på adressen Mannerheimgatan 20 E, är ett mångsidigt informations- och rådgivningskontor för alla unga under 30 år. På Navigatorn arbetar sakkunniga på olika områden, som gärna står till tjänst för de unga och deras familjer. Det går bra att besöka Navigatorn utan att boka tid, antingen ensam eller tillsammans med en kompis. Navigatortjänsterna är helt avgiftsfria. Du kan besöka Navigatorn antingen en eller flera gånger, det avgör du själv. Du vet ju bäst vad slags hjälp du är i behov av

När är Navigatorn öppet?

Må - to kl. 13-16.30    

Vad kan Navigatorn erbjuda dig?

  • individuell rådgivning i olika livsskeden
  • goda råd när du planerar din framtid
  • hjälp för dig som söker ett jobb, en arbetsprövningsplats eller en studieplats 
  • stöd i ekonomiska ärenden och hjälp när du behöver fylla i olika blanketter
  • råd beträffande bostadsanskaffning och boende
  • goda tips när det gäller fritidssysselsättningar och välbefinnande
  • temadagar och gruppaktiviteter

Välkommen!

Aktuellt:

Vi hjälper till med sommarjobbssökning och koordinerar stadens sommarjobbssedelstöd. I år 2018 får man sommarjobbssedelstöd för att anställa ungdomar som är född i år 2000-2002. För mera information kolla:

Sommarjobbssedel

Information om tjänster för unga hittar du också i Koppari -tjänsten:

Koppari Borgå

Så här får du tag på oss:

Adress: Mannerheimgatan 20 E (gatuplan)

Tfn: 040 676 1442/Navigatorn eller 040 676 1441/koordinatorn Sanni Einovaara

e-post: ohjaamo@porvoo.fi 

Du kan även föla oss på:

Anträffbara på Navigatorn utan tidsbeställning

måndagar
kl. 13.00 - 16.30 Navigatorns arbetare
kl. 13.00 - 16.30 TE-byråns specialist
kl. 13.00 - 15.00 Uppsökande ungdomsarbetare 
kl. 14.30 - 16.30 Verkstadshandledare/företagssamarbete

tisdagar
kl. 13.00 - 16.30 Navigatorns arbetare
kl. 13.00 - 16.30 TE-byråns specialist
kl. 13.00 - 14.30 Socialhandledare

onsdagar
kl. 13.00 - 16.30 Navigatorns arbetare
kl. 13.00 - 16.30 TE-byråns specialist
kl. 13.00 - 16.00 Luckan Integrations arbetare
Yrkesvalspsykolog enligt överenskommelse

torsdagar
kl. 13.00 - 16.30 Navigatorns arbetare
kl. 13.00 - 16.30 TE-byråns specialist
kl. 13.00 - 16.30 Boendehandledare
kl. 13.00 - 15.00 Ungdomsakademins arbetare
FPA-rådgivning enligt överenskommelse