Navigatorn

Är du under 30 år och behöver hjälp till exempel när du söker ett jobb, en studieplats eller en bostad? Det är ingen idé att grubbla bara på egen hand – kom till Navigatorn!

Vad är Navigatorn?

Navigatorn i Borgå, som du hittar i WSOY-huset i gatuplanet på adressen Mannerheimgatan 20 E, är ett mångsidigt informations- och rådgivningskontor för alla unga under 30 år. På Navigatorn arbetar sakkunniga på olika områden, som gärna står till tjänst för de unga och deras familjer. Det går bra att besöka Navigatorn utan att boka tid, antingen ensam eller tillsammans med en kompis. Navigatortjänsterna är helt avgiftsfria. Du kan besöka Navigatorn antingen en eller flera gånger, det avgör du själv. Du vet ju bäst vad slags hjälp du är i behov av

Vad kan Navigatorn erbjuda dig?

  • individuell rådgivning i olika livsskeden
  • goda råd när du planerar din framtid
  • hjälp för dig som söker ett jobb, en arbetsprövningsplats eller en studieplats 
  • stöd i ekonomiska ärenden och hjälp när du behöver fylla i olika blanketter
  • råd beträffande bostadsanskaffning och boende
  • goda tips när det gäller fritidssysselsättningar och välbefinnande
  • temaevenemang och korta utbildningar

När är Navigatorn öppet?

Vi betjänar utan tidsbeställning må - ons kl. 12.30-16. Om du vill du kan också beställa tid!

Aktuellt

Sommarjobbsverkstad varje torsdag kl. 12.30-18
Man får göra CV eller ansökningar, få tips för sommarjobbssökning och varifrån man hittar sommarjobbsplatser.

Sommarjobbsvecka 3. – 6.2.
• Må 3.2. kl. 12.30-16
o CV-fotografering och tips för att göra en bra CV
• Ti 4.2. kl. 12.30-16
o Donfabriken och utbildningsfabriken i Konstfabriken
• Ons 5.2. kl. 12.30-16
o Företagarvärlden, företagarsedel och ströjobb
• To 6.2. kl. 12.30-18
o Anmälningen att skaffa arbetssäkerhetskort eller heta arbeten kort kl. 13-> och hygienpass kl. 16-> för tio euro, sommarjobbsverkstad och rättigheter som arbetstagare

Sommarjobbssedelstöd
Navigatorn koordinerar Borgå stadens stöd för 250 euro som betalas till arbetsgivare som har verksamhet i Borgå och anställer borgåbo unga som är födda mellan år 2002 och 2004. För mera information kolla www.porvoo.fi/sommarjobbssedel.

Visste du?

Information om tjänster för unga hittar du också

Låg tröskel-mottagning för ungdomar
Koppari Borgå

Så här får du tag på oss:

Adress: Mannerheimgatan 20 E (gatuplan)
Tfn/WhatsApp: 040 676 1442/Navigatorn eller 040 676 1441/koordinatorn Sanni Einovaara
e-post: ohjaamo@porvoo.fi 

Du kan även följa oss på:

Anträffbara på Navigatorn utan tidsbeställning

måndagar
kl. 12.30 - 16 Navigatorns arbetare
kl. 12.30 - 16 TE-byråns specialist
kl. 12.30 - 16 Sexualrådgivare
kl. 12.30 - 14.30 Uppsökande ungdomsarbetare

tisdagar
kl. 12.30 - 16 Navigatorns arbetare
kl. 12.30 - 16 TE-byråns specialist
kl. 12.30 - 16 Boendehandledare

FPA och ekonomi- och skuldrådgivning enligt överenskommelse

onsdagar
kl. 12.30 - 16 Navigatorns arbetare
kl. 12.30 - 16 TE-byråns specialist
kl. 12.30 - 16 Luckan Integrations handledare
kl. 14.00 - 16 Psykiatrisk sjukskötare

Yrkesvalspsykolog och studiehandledare för Careeria enligt överenskommelse

torsdagar
kl. 12.30 - 16 Navigatorns arbetare
kl. 12.30 - 16 Socialhandledare
kl. 12.30 - 16 TE-byråns specialist
kl. 12.30 - 16 Ungdomakademins handledare

Häsovårdare enligt överenskommelse

k. 16-18 varierande arbetare 

I Navigatorn ordnas två gånger i månaden Arcus Unga, onsdagar kl. 18–20.30. Arcus är en mötesplats för unga i åldern 14–22 som funderar på sin könsidentitet och/eller sexuella läggning. Fråga mera från Navigatorn!