Naturen och landsbygdsliknande förhållanden är det bästa – svarade invånarna i Kullotrakten