Naturen, jazz och minnen av Borgå inspirerar på konstutställningar