Naturen har en viktig betydelse för Borgåbornas välmående och ork i vardagen