Natur

Naturhjältarna - verksamhet för förskolegrupper

I naturen finns det goda förutsättningar för att förverkliga målsättningarna i planen för småbarnspedagogik samt förskoleundervisningens läroplan. Det handlar alltså inte bara om naturpedagogik, utan om att använda naturen för olika lärområden – mycket av det man brukar göra inne, kan man också göra utomhus.

Borgå naturskola inbjuder läsåret 2021-2022 10 förskolegrupper till samarbetet Naturhjältarna. Målsättningen med Naturhjältarna är att utforska och använda naturen som en mångsidig lek- och lärmiljö och förverkliga förskoleundervisning ute i naturen en gång i veckan. Speciellt bra stöder verksamheten grupper som inte från tidigare har så stor erfarenhet av regelbundna naturutfärder. Genom Naturhjältarna får du stöd både av naturskolan och av de andra medverkande grupperna. Verksamheten är tvåspråkig. Naturhjältarna riktar sig vartannat år till förskolegrupper och vartannat år till 3-5-åringar.

I naturhjältarna får du:

  • samarbeta med naturskolan under ett läsår
  • träffa andra lärare inom småbarnspedagogik som är intresserade av utomhuspedagogik
  • material och tips för pedagogisk verksamhet ute i naturen
  • naturskolans miljöpedagog med på två utfärder
  • själv vara med och påverka innehållet på verksamheten

Grupperna kan anmäla sitt intresse till naturskolan via en elektronisk blankett senast onsdagen 25.8. Blanketten finns här. Ifall antalet intresserade grupper är större än tio, lottas platserna ut.

Första mötet för den personal som kommer att delta i samarbetet med naturskolan hålls tisdagen 31.8 kl. 13-15.

Tilläggsinformation: miljöpedagog Pia Lindström, pia.lindstrom@porvoo.fi, tel. 040 760 5520.

Borgå naturskola