Natur

Naturhjältarna – verksamhet för förskolegrupper och 3–5-åringar

Borgå naturskola inbjuder läsåret 2019-2020 10 förskolegrupper till samarbetet Naturhjältarna. Målsättningen med Naturhjältarna är att utforska och använda närmiljön som en mångsidig lek- och lärmiljö. Naturhjältarna lämpar sig för alla intresserade förskolegrupper. Speciellt bra stöder verksamheten grupper som inte från tidigare har så stor erfarenhet av att göra regelbundna utfärder i naturen. Genom Naturhjältarna får du stöd både av naturskolan och av de andra medverkande grupperna. Verksamheten är tvåspråkig.

Ute i naturen finns det goda förutsättningar för att förverkliga målsättningarna i planen för småbarnspedagogik samt förskoleundervisningens läroplan. Det handlar alltså inte bara om naturfostran, utan om att flytta ut verksamheten – mycket av det man brukar göra inne, kan man också göra ute i naturen!

Verksamheten läsåret 2019–2020 innehåller:

  • fyra möten: ett startmöte, två inspirationsträffar samt ett avslutande möte
    gruppernas egna utfärder en gång i veckan
  • två av naturskolan ledda utfärder
  • stödmaterial från naturskolan

Grupperna kan anmäla sitt intresse till naturskolan via en elektronisk blankett på https://peda.net/porvoo-borgå/mytagv/plk/vs senast fredagen 23.8 kl. 16.00.

Naturhjältarna riktar sig vartannat år till förskolegrupper och vartannat år till 3-5-åringar. För att så många daghem som möjligt ska rymmas med, kan i första hand enbart en grupp per daghem delta under ett läsår. De daghem som inte deltar i Naturhjältarna nu pågående läsår har förtur. Ifall antalet intresserade grupper som uppfyller de nämnda kraven är större än tio, lottas platserna ut.

Första mötet för den personal som kommer att delta i samarbetet med naturskolan hålls torsdagen 29.8. kl. 14-16.

Tilläggsinformation: Pia Lindström, Miljövården, Borgå naturskola, Biskopsgatan 38, pia.lindstrom@porvoo.fi, tel. 040 760 5520.

Borgå naturskola