Natur

Naturhjältarna - verksamhet för grupper med 3–5-åringar

I naturen finns det goda förutsättningar för att förverkliga målsättningarna i planen för småbarnspedagogik samt förskoleundervisningens läroplan. Det handlar alltså inte bara om naturpedagogik, utan om att använda naturen för olika lärområden – mycket av det man brukar göra inne, kan man också göra utomhus.

Borgå naturskola inbjuder läsåret 2020-2021 10 grupper med 3-5-åringar till samarbetet Naturhjältarna. Målsättningen med Naturhjältarna är att utforska och använda naturen som en mångsidig lek- och lärmiljö och förverkliga pedagogisk verksamhet ute i naturen en gång i veckan. Speciellt bra stöder verksamheten grupper som inte från tidigare har så stor erfarenhet av regelbundna naturutfärder. Genom Naturhjältarna får du stöd både av naturskolan och av de andra medverkande grupperna. Verksamheten är tvåspråkig. Naturhjältarna riktar sig vartannat år till förskolegrupper och vartannat år till 3-5-åringar.

I naturhjältarna får du:

  • stöd av naturskolan
  • träffa andra småbarnspedagoger som är intresserade av natur- och utomhuspedagogik
  • material och tips för pedagogisk verksamhet ute i naturen
  • naturskolans miljöpedagog med på två utfärder
  • själv vara med och påverka innehållet på verksamheten

Grupperna kan anmäla sitt intresse till naturskolan via en elektronisk blankett senast fredagen 21.8. Blanketten finns här. Ifall antalet intresserade grupper är större än tio, lottas platserna ut.

Första mötet för den personal som kommer att delta i samarbetet med naturskolan hålls tisdagen 1.9 kl. 13.30-16.

Tilläggsinformation: miljöpedagog Pia Lindström, pia.lindstrom@porvoo.fi, tel. 040 760 5520.

Borgå naturskola