Skip to content

Nationalstadsparken i Borgå

Nationalstadsparken i Borgå öppnar sig från stadens centrum och de fotografiska utsikterna, de kulturhistoriskt värdefulla objekten och natursevärdheterna finns tillgängliga på gångavstånd.

En nationalstadspark bevarar stadsnaturen och den bebyggda kulturomgivningen som en vidsträckt helhet. Nationalstadsparken i Borgå grundades år 2010 och den sträcker sig från Gamla stan cirka 10 kilometer söderut längs ån, åmynningen och skärgården, och cirka 8 kilometer österut.

I parken rör man sig på gator, gång- och cykelvägar, trottoarer och naturstigar, eller paddlar eller åker med båt längs ån och ut på havet.

Nationalstadsparkens gränser på kartan