Nätarbete på Magnus Erikssonsgatan, avbrott i vattendistributionen 28.1.