Näse tandklinik och hälsocentralen på Biskopsgatan har förseningar på mottagningen på grund av datakommunikationsfel