Näse servicehus tas i bruk för dagverksamhet och kortvård