Näse rehabiliteringscenter

Vid Näse rehabiliteringscenter ges vård när sjukdomen kräver sjukhusvård och rehabilitering men inte längre specialiserad sjukvård.

På rehabiliteringscentrets avdelningar stöds patienterna att klara av vardagliga funktioner samt hjälps med funktioner som hon eller han inte klarar av själv. Målet är att stärka de egna resurserna, uppmuntra och stöda patientens självständighet.

Besökstid varje dag kl. 11–19

Om du besöker din anhöriga utanför besökstiden ber vi att du kommer överens om det med personalen.