Näse rehabiliteringscenter

Använd munskydd då du uträttar ärenden hos oss

I servicehusen och på rehabiliteringsavdelningar förutsätts det att besökare över 7 år använder munskydd. Munskydd behöver inte användas om personen har ett medicinskt hinder för det.


Vid Näse rehabiliteringscenter ges vård när sjukdomen kräver sjukhusvård och rehabilitering men inte längre specialiserad sjukvård.
På rehabiliteringscentrets avdelningar stöds patienterna att klara av vardagliga funktioner samt hjälps med funktioner som hon eller han inte klarar av själv. Målet är att stärka de egna resurserna, uppmuntra och stöda patientens självständighet. Besökstid varje dag kl. 11–19. Om du besöker din anhöriga utanför besökstiden ber vi att du kommer överens om det med personalen.

Anvisningar för besökare på vår avdelning

På grund av corona-läget har vi haft besöksrestriktioner på vår avdelning, för att skydda klienterna från smitta. 

Besök i patientens rum:

 • Man bör undvika att vistas i avdelningens allmänna utrymmen.
 • Kom överens om besöket med personalen på förhand.
 • Vi rekommenderar högst två besökare samtidigt per patient.
 • Personalen handleder i hygienpraxis och ger besökarna ett mun- och nässkydd ämnat för besöket.
 • Besökarna, även 7–15-åringar, rekommenderas att använda mun- och nässkydd under hela besöket.
 • Besökaren måste vara helt frisk.

När du kommer på besök:

 • Anmäl din ankomst till personalen.
 • Iaktta effektiverad handhygien, och om du behöver nysa, hosta eller snyta, gör det på rätt sätt.
 • Använd handdesinfektionsmedel när du kommer till avdelningen och när du går därifrån.
 • Använd munskydd under hela besöket.
 • Håll i mån av möjlighet ett skyddsavstånd 

Patienterna kan vistas utomhus med sina anhöriga, och då ska säkerhetsanvisningarna beaktas.

Vi rekommenderar att besökarna följer anvisningarna noggrant, så att vi kan tryggt ordna besök på våra avdelningar. Verksamhetsenhetens anställda följer med att de säkra besöksanvisningarna följs.

Patientens besök utanför rehabiliteringsavdelningen, t.ex. familjefester eller övernattning

För att skydda dem som vårdas på rehabiliteringsavdelningen ber vi dig beakta följande när du går på besök från avdelningen:

 • Vi rekommenderar att den som hör till riskgruppen skyddar sig med munskydd.
 • Kom ihåg säkerhetsavståndet och god handhygien under besöket.
 • När du återvänder från besöket till avdelningen rekommenderar vi att du inte rör dig i avdelningens allmänna utrymmen på sju dagar. På detta sätt försöker vi skydda andra patienter på rehabiliteringsavdelningen från eventuell exponering och smitta.