Näse rehabiliteringscenter

På grund av coronaepidemin har besöken till Näse rehabiliteringsavdelningar begränsats

Våra klienter är åldersstigna och känsliga för infektioner. Vi vill försäkra deras välmående och trygghet. Personalen har effektiverat handhygienen, den aseptiska arbetsordningen samt användningen av skyddsutrustning i olika situationer. Vi hjälper er gärna, och understöder er att vara i kontakt med er anhöriga per telefon. Tack att ni hjälper att bekämpa infektionen.

Från och med 26.6 tillåts patienternas anhöriga besöka Borgå stads rehabiliteringsavdelningar enligt följande villkor:

  • besök av högst två personer åt gången
  • rekommenderad längd för besöket är 15 minuter
  • besökaren ska använda kirurgiskt mun- och nässkydd som fås från enheten
  • besökaren ska använda handdesinfektionsmedel då hen kommer till sjukhuset, avdelningen och patientrummet samt när hen åker därifrån 
  • besökaren får inte ha symtom på luftvägsinfektion
  • besökaren ska komma överens om besöket på förhand med enheten 

Besök av närstående till patienter i terminalvård eller allvarligt sjuka patienter kommer man överens om med enheten. I mån av möjlighet försöker man vara flexibel i dessa situationer.

Alla övriga besök är fortsättningsvis förbjudna. 


Vid Näse rehabiliteringscenter ges vård när sjukdomen kräver sjukhusvård och rehabilitering men inte längre specialiserad sjukvård.
På rehabiliteringscentrets avdelningar stöds patienterna att klara av vardagliga funktioner samt hjälps med funktioner som hon eller han inte klarar av själv. Målet är att stärka de egna resurserna, uppmuntra och stöda patientens självständighet. Besökstid varje dag kl. 11–19. Om du besöker din anhöriga utanför besökstiden ber vi att du kommer överens om det med personalen.