Näse rehabiliteringscenter

Vid Näse rehabiliteringscenter ges vård när sjukdomen kräver sjukhusvård och rehabilitering men inte längre specialiserad sjukvård.
På rehabiliteringscentrets avdelningar stöds patienterna att klara av vardagliga funktioner samt hjälps med funktioner som hon eller han inte klarar av själv. Målet är att stärka de egna resurserna, uppmuntra och stöda patientens självständighet. Besökstid varje dag kl. 11–19. Om du besöker din anhöriga utanför besökstiden ber vi att du kommer överens om det med personalen.

Anvisningar för besökare på vår avdelning

På grund av corona-läget har vi haft besöksrestriktioner på vår avdelning, för att skydda klienterna från smitta. Vi rekommenderar att ni träffar era anhöriga i första hand på gården eller på terassen. 

Vid besök ber vi anhöriga att ta i beaktande följande:

  • besök din anhörig på avdelningen endast i fall du är frisk
  • meddela personalen om ditt besök
  • håll säkerhetsavstånd
  • besökaren ska använda handdesinfektionsmedel då hen kommer till sjukhuset, avdelningen och patientrummet samt när hen åker därifrån 
  • skydda dej med engångs-andningsskydd under hela besöket

Besök av närstående till patienter i terminalvård eller allvarligt sjuka patienter kommer man överens om med enheten. I mån av möjlighet försöker man vara flexibel i dessa situationer.