Näse rehabiliteringscenter

Använd munskydd då du uträttar ärenden hos oss

I servicehusen och på rehabiliteringsavdelningar förutsätts det att besökare över 7 år använder munskydd. Munskydd behöver inte användas om personen har ett medicinskt hinder för det.


Vid Näse rehabiliteringscenter ges vård när sjukdomen kräver sjukhusvård och rehabilitering men inte längre specialiserad sjukvård.
På rehabiliteringscentrets avdelningar stöds patienterna att klara av vardagliga funktioner samt hjälps med funktioner som hon eller han inte klarar av själv. Målet är att stärka de egna resurserna, uppmuntra och stöda patientens självständighet. Besökstid varje dag kl. 11–19. Om du besöker din anhöriga utanför besökstiden ber vi att du kommer överens om det med personalen.

Anvisningar för besökare på vår avdelning

På grund av corona-läget har vi haft besöksrestriktioner på vår avdelning, för att skydda klienterna från smitta. Vi rekommenderar i första hand att patienter och anhöriga träffas utomhus på gård eller terrass. Patienterna kan vistas utomhus med sina anhöriga, och då ska säkerhetsanvisningarna beaktas.

Nära anhöriga kan besöka patientens rum med följande villkor:

 • Högst en besökare samtidigt per patient.
 • Högst tre besökare samtidigt per avdelning.
 • Besöket kan vara högst en halv timme.
 • Det är förbjudet att vistas i avdelningens allmänna utrymmen.
 • Kom överens om besöket med personalen på förhand.
 • Personalen handleder i hygienpraxis och ger besökarna ett mun- och nässkydd ämnat
  för besöket.
 • Besökarna, även 7–15-åringar, ska använda mun- och nässkyddet under hela besöket.
  Besökaren får inte ta bort masken ens för en kort stund.
 • Besökaren måste vara helt frisk.

När du kommer på besök:

 • Anmäl din ankomst till personalen.
 • Se till att hålla skyddsavstånd.
 • Iaktta effektiverad handhygien, och om du behöver nysa, hosta eller snyta, gör det på
  rätt sätt.
 • Använd handdesinfektionsmedel när du kommer till avdelningen och när du går därifrån.
 • Använd engångsmask under hela besöket.
 • Håll ett skyddsavstånd på två meter till patienten.

Vi förutsätter att besökarna följer anvisningarna noggrant, så att vi kan ordna besök på
våra avdelningar även i fortsättningen. Verksamhetsenhetens anställda följer med att de
säkra besöksanvisningarna följs.

Besök av närstående till patienter i terminalvård eller allvarligt sjuka patienter kommer man
överens om med enheten. Vi försöker vara flexibla i dessa situationer i mån av möjlighet.