Närundervisningen börjar - grupperna hålls skilda från varandra och handhygien poängteras