Näringsterapi

Näringsterapi hjälper när din kost behöver ändras på grund av sjukvård eller risk för insjuknande eller om ätandet orsakar andra svårigheter i vardagen.

Med näringsterapi främjas hälsa och vårdas och förebyggs sjukdomar med hjälp av kost. Näringsledningen grundar sig på riksomfattande näringsrekommendationer, vars mål är att upprätthålla människornas god hälsa. Du kan läsa mera om näring som befrämjar hälsa här

Genom näringsterapi klarläggs dina kostvanor, bedöms ditt näringstillstånd och fastställs ditt näringsintag. Lämplig kost som anpassas till din livssituation och din sjukdom planeras tillsammans med dig. 

Du har nytta av näringsterapi, särskilt om

  • du kämpar med hälsoproblem till följd av övervikt
  • du har insjuknat i en långvarig sjukdom
  • det finns barn i din familj som har ätproblem

Näringsterapitjänster i Borgå ges av näringsplaneraren, som är legitimerad näringsterapeut.

Sök till mottagningen

Till näringsplanerarens mottagning behöver du remiss av en läkare eller skötare på hälsocentralen. När du har fått en remiss, kan du boka tid till mottagningen direkt av näringsplaneraren.

Näringsinformation får du också i hälsocentralens gruppverksamhet. Näringsplaneraren ger råd om näringsfrågor och kostvanor till exempel i diabetesgrupper för personer som insjuknat i diabetes (typ 2).