Närings- och konkurrenskraftsprogram 2014-2017

Stadens närings- och konkurrenskraftsprogram är uppgjort i växelverkan mellan företag, företagarföreningar, läroinrättningar, stadens förtroendemän samt andra som är intresserade av att utveckla näringslivet i Borgå.

De mest centrala målen och åtgärderna för att utveckla näringslivet är:

  1. Stadens invånarantal växer
  2. Tillgången på kunnig arbetskraft säkerställs
  3. Företagens verksamhetsmöjligheter främjas
  4. Nya möjligheter till affärsverksamhet skapas med hjälp av stadens miljömål

 
Programmet godkändes i stadsstyrelsen 24.11.2014 och det är ikraft till år 2017.