När du planerar att bygga

1. Anställ en huvudprojekterare; huvudprojekterarens kompetens spelar en central roll för hur byggprojektet lyckas och avancerar.

2. Ta reda på plansituation, byggrätt och andra bygganvisningar för byggpatsen:

byggande i olika områden

ansök om stadens tomt

kartta.porvoo.fi (planer)

byggnadstillsynens arkivtjänst (den nuvarande byggnadens ritningar) 

tomtförsäljningen sidor

var i kontakt med byggnadsinspektören för området

3. Grundfakta om byggplatsen:

  • byggrätt och andra bestämmelser (plan, bygganvisningar, byggnadsordning, undantagslov, avgörande som gäller planeringsbehov)
  • vatten och avlopp; (tillgänglighet och anslutninghöjd), el (anslutning), kabel (anslutning) och fjärrvärme (tillgänglighet och anslutning)
  • markundersökning/bottenundersökning
  • byggplatsens höjder/ytbestämmelse
  • vägplan (planerade höjdlägen) (se länken i slutet av sidan)

4. Skisser och budgetering

5. Vid behov preliminära diskussioner/presentation av planerna hos byggnadstillsynen

6. Ansök om lov/tillstånd via Lupapiste.fi-tjänsten