Musikinstitutets orkestrar

Vid musikinstitutet verkar stråk-, blås- och gitarrorkestrar. Enheterna i Borgå och Mäntsälä har också en dragspelsorkester.

Orkestrarna ger konserter minst två gånger om året och uppträder vid olika evenemang. I en orkester får man användning för det man lärt sig under spellektionerna, men nu tillsammans med andra. När man spelar tillsammans utvecklas sinnet för harmoni och notläsningsförmågan. Man lär sig att lyssna och ta hänsyn till de andra orkestermedlemmarna.