Musikinstitutets läsårets undervisning och lovtider

Undervisning och lovtider läsåret 2021–2022

Höstterminen inleds må 23.8.2021 och avslutas fre 17.12.2021.

Vårterminen inleds må 3.1.2022 och avslutas fre 27.5.2022.

Lovtider

  • Höstlov 118.10.2021–24.10.2021
  • Jullov 18.12.2020–02.01.2021
  • Sportlov 21.02.2021–27.02.2021
  • Påsklov 15.04.2021–18.04.2021

Ingen undervisning ordnas på självständighetsdagen må 6.12.2021, trettondagen to 6.1.2022 och första maj sö 1.5.2022. Ingen särskild ersättning ges för undervisning som infaller på ovan nämnda dagar.

Lovtiderna inverkar inte minskande på undervisningens lektionsantal.