Musikinstitutets läsårets undervisning och lovtider

Undervisning och lovtider läsåret 2019–2020

Höstterminen inleds må 19.8.2019 och avslutas fre 13.12.2019.

Vårterminen inleds må 6.1.2020 och avslutas fre 29.5.2020.

Lovtider

  • Höstlov 14.10.2019–20.10.2019
  • Jullov 16.12.2019–05.01.2020
  • Sportlov 17.02.2020–23.02.2020
  • Påsklov 10.04.2020–13.04.2020

Ingen undervisning ordnas på självständighetsdagen fre 6.12.2019, trettondagen må 6.1.2020 och första maj fre 1.5.2020. Ingen särskild ersättning ges för undervisning som infaller på ovan nämnda dagar.

Lovtiderna inverkar inte minskande på undervisningens lektionsantal.