Musikinstitutets läsårets undervisning och lovtider

Undervisning och lovtider läsåret 2020–2021

Höstterminen inleds må 24.8.2020 och avslutas fre 18.12.2020.

Vårterminen inleds må 4.1.2021 och avslutas fre 28.5.2021.

Lovtider

  • Höstlov 12.10.2020–18.10.2020
  • Jullov 19.12.2020–03.01.2021
  • Sportlov 22.02.2021–28.02.2021
  • Påsklov 02.04.2021–05.04.2021

Ingen undervisning ordnas på självständighetsdagen sö 6.12.2020, trettondagen ons 6.1.2021 och första maj lö 1.5.2021. Ingen särskild ersättning ges för undervisning som infaller på ovan nämnda dagar.

Lovtiderna inverkar inte minskande på undervisningens lektionsantal.