Musikinstitutets läsårets undervisning och lovtider

Undervisning och lovtider läsåret 2018–2019

Undervisning

Undervisningen arrangeras under läsåret under tiden 20.8.2018 – 3.6.2019, enligt musikinstitutets arbets- och lovtider. 

Höstterminen inleds må 20.8.2018 och avslutas fre 14.12.2018

Vårterminen inleds to 10.1.2019 och avslutas må 3.6.2019

Lovtider

  • Höstlov 15.10.2018–21.10.2018
  • Jullov 17.12.2018–09.01.2019
  • Sportlov 18.02.2019–24.02.2019
  • Påsklov 19.04.2019–22.04.2019

Ingen undervisning ordnas på självständighetsdagen to 6.12.2018 och första maj on 1.5.2019. Ingen särskild ersättning ges för undervisning som infaller på ovan nämnda dagar.

Lovtiderna inverkar inte minskande på undervisningens lektionsantal.