Musikinstitutets digitala språng – över 2000 elever studerar på distans