Musikinstitutet i Sibbo

Musikinstitutet i Sibbo erbjuder mångsidig och modern musikundervisning till intresserade i alla åldrar.

Musikinstitutets huvudverksamhetspunkt är på Artborg 35 i Nickby men undervisning ges också i Jokipuiston koulu, Sipoonlahden koulu, Söderkulla skola, Torpbackens klubbrum, Servicehuset Linda, Lilla Villan samt daghemmen Lehmuslinna, Poco och Nickby barnträdgård.

Vi erbjuder grundläggande konstundervisning inom klassisk och pop & jazz tradition för barn, unga och vuxna och har också ett stort utbud av musiklek (0-6 år), körer, orkestrar, drama och folkmusik på olika håll i Sibbo.

Börja en nya hobby - välkommen till musikinstitutet!

Aktuell information om undervisningen

Aktuell information till elever och familjer, såsom tider för gruppernas sammanträdande och anvisningar till eleverna publiceras på musikinstitutets Peda.net-sidor:
peda.net/psmo

Gemensam info gällande studier för alla

På Borgånejdens musikinstituts gemensamma huvudsida hittar du länkar till anmälnings- och sökdirektiv, info gällande läsåret 2019-2020 samt om studiealternativ, musiklekskolor, instrumenthyra, frånvaroanmälan mm.
musikinstitutets huvudsida


Aktuellt i Sibbo

Ocarina-kör i Sibbo!

Ocarina Sibbo -kören för dig som gillar att sjunga och är 7-12-år gammal. Kören är tvåspråkig och riktar sig till både pojkar och flickor, kören leds av Mia Makaroff.
Kören övar i Wessman-huset, Stora byvägen 8,  i Nickby på tisdagar kl 16.30-18. 
Anmäl dig på nätet Anmälning till Ocarina kören

Sibbo musiklek

Ny babygrupp startar i Nickby 
En ny babygrupp startar i januari. Gruppen riktar sig till minst 3 månader gamla barn med förälder. 
Babygruppen startar genast när det finns minst 3 anmälningar.
Du kan göra anmälningen via länken nedan.

Musiklekskolans föräldrainfo och gruppernas tider och platser hittar du på peda.net

Det går ännu att anmäla sig med till musiklekens grupper elektronisk anmälan

Musikverkstad

för 6-9-åriga första årets elever i grundstudierna.
Anmälning via kansliet eller vid inskriptionen.
må 18.30-19.15 Lilla Villan, Emma Viljanen-Laurmaa (kaksikielinen-tvåspråkig grupp)
ti 18.45-19.00 Artborg, Emma Viljanen-Laurmaa (kaksikielinen-tvåspråkig grupp)

Bekanta dej med orkestrarna i Sibbo

I Sibbo övar stråk-, gitarr och blåsorkestrar. Kammaorkestrana är verksamhetspunkternas gemensamma.
Bekanta dej orkestrarna och kom med och spela!

Pop&jazz-undervisning Sibbo

Musikinstitutet tar emot elever till bandskola och förberedande undervisning i anmälningsordning.
anmäl dej här

Juniorsång i Sibbo

Förberedande sångundervisning för 12–16-åringar

Sibbo elevkvällar