Musikinstitutet i Sibbo

Musikinstitutet i Sibbo erbjuder mångsidig och modern musikundervisning till intresserade i alla åldrar.

Musikinstitutets huvudverksamhetspunkt är på Artborg 35 i Nickby men undervisning ges också i Jokipuiston koulu, Sipoonlahden koulukeskus, Lilla Villan samt daghemmen Lehmuslinna, Poco och Nickby barnträdgård.

Vi erbjuder grundläggande konstundervisning inom klassisk och pop & jazz tradition för barn, unga och vuxna och har också ett stort utbud av musiklek (0-6 år), körer, orkestrar, drama och folkmusik på olika håll i Sibbo.

Börja en nya hobby - välkommen till musikinstitutet!


Aktuellt i Sibbo

Musikinstitutet informerar 9.4.2021

Undervisningsarrangemangen 12.4-25.4.2021


Individuell undervisning

 • Individuell undervisning för elever födda 2008 eller senare fortsätter som närundervisning, på lektioner är endast lärare och elev närvarande, samt ackompanjatör vid behov
  – alla elever födda 2007 eller tidigare fortsätter i distansundervisning.
 • undervisningen kan också förverkligas i skolor och på daghem i samarbetskommunerna, ifall kommunerna (skolor och daghem) möjliggör musikinstitutets undervisning för smågrupper i sina utrymmen.  

Gruppundervisning

 • musikinstitutet ordnar undervisning i smågrupper för elever födda 2008 och senare (under 10 personer) utan vårdnadshavare och följer här musikinstitutets stränga corona-anvisningar. Lärarna informerar skilt sina grupper om tidtabellerna.
 • orkestrar och körer kan endast samlas i under 10 personers grupper genom att beakta undervisningsutrymmenas personbegränsningar, närvarande endast elever födda 2008 eller senare  
  -orkestrarnas och körernas ledare informerar om gruppernas sammansättningar och tidtabeller.
 • undervisning i musikens gestaltningsämnen (muge) fortsätter fortfarande på distans i alla grupper i alla verksamhetsunkter.
 • handledning av smågrupper för under 12-åringar kan också förverkligas i skolor och på daghem i samarbetskommunerna, ifall kommunerna (skolor och daghem) möjliggör musikinstitutets undervisning för smågrupper i sina utrymmen.

Musiklekskolan

 • Undervisningen för musiklekens familjegrupper (0-2-åringar) fortsätter ännu på distans, under 3-åringar kan inte delta i lektionerna utan en egen vuxen.
 • Musiklekens 3-6-åringar deltar i undervisningen utan vårdnadshavare, barnen hämtas till och från musikinstitutets utrymmen, följeslagaren bör använda ansiktsmask och uppmärksamma säkerhetsavstånd, lektionsbyten justeras.


Musikinstitutets anvisningar fr.o.m. 1.3.2021

 • Kom endast frisk och symptomfri till musikinstitutets utrymmen
 • Föräldrar och andra utomstående personer får inte vistas inomhus. Följeslagare till barn under skolåldern kan komma under specialarrangemang.
 • De som följer barnen bör använda ansiktsmask och följa säkerhetsavstånd (2 m) både inom- och utomhus
 • Under lektionerna och i de allmänna utrymmena använder vi ansiktsmask; detta gäller hela personalen och alla elever över 12 år.
 • I blås-och sångundervisningen använder vi plexiglas mellan elev och lärare, läraren använder ansiktsmask i mån av möjlighet.
 • Vi fäster speciell uppmärksamhet vid handhygienen, vi tvättar händerna när vi kommer och går från musikinstitutet. Handsprit finns i varje klass. Eleverna använder handsprit under lärarens bevakning.
 • Hosta och nys i armväcket, undvik att röra i ansiktet.
 • Undervisningsutrymmena vädras ofta.
 • Instrumenten (bl.a. piano, tangentborden och musiklekinstrument) rengörs regelbundet.
 • Städningen ökas.
 • Kanslitjänsterna begränsas och vi undviker personlig kundbetjäning på plats. Vi rekommenderar er att sköta ärenden främst per e-mail fornamn.efternamn@porvoo.fi och musiikkiopisto@porvoo.fi) eller telefon 019-520 2549. Vi förlänger telefontiden till kl 9-16.

Pröva på - paket

Musikinstitutet har ett stort instrumenturval och det finns alldeles säkert ett passligt instrument för just dig. Bekanta dig nu med instrument genom det förmånliga pröva på-paketet.
Pröva på-paketet innehåller 3x30min undervisning till priset 45 e. Låneinstrument ingår i paketpriset, ifall instrumentet du valt finns i musikinstitutets instrumentbank. 
Anmäl dig via Eepos

Musikens gestaltningsämne - Muge
Eleverna anmälar sig själv direkt till sin Mugelärare.
Mugegrupperna och anmälningsuppgifterna hittar du på Pedanet

Musiklekgrupperna 
Ännu kan du anmäla dig till musikleken.
Du hittar alla grupper på din ort genom att i anmälningsblanketten välja Val av musiklekgrupp - Verksamhetspunkt
Anmälning till musiklek i Eepos

Ocarina-kör i Sibbo
Ocarina Sibbo -kören för dig som gillar att sjunga och är 7-12-år gammal.
Kören är tvåspråkig och riktar sig till både pojkar och flickor,
Kören övar på tisdagar kl. 17.00-18.30 i Lilla Villan, och kören leds av Mia Makaroff.
Anmälan till körsång

Folkmusik
Folkmusikgruppen spelar tillsammans på  
to kl. 16.20-17.05, Trädgårdsmästarens stugan, bredvid Artborg, Pilvilinnavägen 2
Lärare Emma Viljanen-Laurmaa, undervisningen börjar vecka 35

Musikverkstad ti kl. 14.45-15.30 Sipoonlahden koulukeskus Söderkulla

Bekanta dej med orkestrarna i Sibbo
I Sibbo övar stråk-, gitarr och blåsorkestrar. Kammaorkestrana är verksamhetspunkternas gemensamma.
Bekanta dej orkestrarna och kom med och spela!
Musikinstitutets orkestrar

Pop&jazz-undervisning Sibbo
Musikinstitutet tar emot elever till bandskola och förberedande undervisning i anmälningsordning.


Gemensam info för musikinstitutet

Pedanet
Aktuell information till elever och familjer, såsom tider för gruppernas sammanträdande och anvisningar till eleverna publiceras på musikinstitutets Peda.net-sidor:
peda.net/psmo

Annat
På Borgånejdens musikinstituts gemensamma huvudsida hittar du länkar till anmälnings- och sökdirektiv, info gällande läsåret 2019-2020 samt om studiealternativ, musiklekskolor, instrumenthyra, frånvaroanmälan mm.
musikinstitutets huvudsida

Konserter på musikinstitutets YouTube kanal
Musikinstitutet har på sin YouTube kanal många fina konserter och evenemang
Musikinstitutets YouTube kanal