Musikinstitutet i Sibbo

Musikinstitutet i Sibbo erbjuder mångsidig och modern musikundervisning till intresserade i alla åldrar.

Musikinstitutets huvudverksamhetspunkt är på Artborg 35 i Nickby men undervisning ges också i Jokipuiston koulu, Sipoonlahden koulukeskus, Lilla Villan samt daghemmen Lehmuslinna, Poco och Nickby barnträdgård.

Vi erbjuder grundläggande konstundervisning inom klassisk och pop & jazz tradition för barn, unga och vuxna och har också ett stort utbud av musiklek (0-6 år), körer, orkestrar, drama och folkmusik på olika håll i Sibbo.

Börja en nya hobby - välkommen till musikinstitutet!


Aktuellt i Sibbo

Sibbo Toner 8-10.10.2021

Gitarrfestivalen fyller fem år och är fyll med högklassigt program. 
Läs mer om festivalen och köp biljetter  

Musiklekgrupperna 
Ännu kan du anmäla dig till musikleken.
Du hittar alla grupper på din ort genom att i anmälningsblanketten välja Val av musiklekgrupp - Verksamhetspunkt
Anmälning till musiklek i Eepos

Ocarina-kör i Sibbo
Ocarina Sibbo -kören för dig som gillar att sjunga och är 7-12-år gammal.
Kören är tvåspråkig och riktar sig till både pojkar och flickor och kören leds av Mia Makaroff.
Anmälan till körsång

Bekanta dej med orkestrarna i Sibbo
I Sibbo övar stråk-, gitarr och blåsorkestrar. Kammaorkestrana är verksamhetspunkternas gemensamma.
Bekanta dej orkestrarna och kom med och spela!
Musikinstitutets orkestrar

Pop&jazz-undervisning Sibbo
Musikinstitutet tar emot elever till bandskola och förberedande undervisning i anmälningsordning.


Gemensam info för musikinstitutet

Pedanet
Aktuell information till elever och familjer, såsom tider för gruppernas sammanträdande och anvisningar till eleverna publiceras på musikinstitutets Peda.net-sidor:
peda.net/psmo

Annat
På Borgånejdens musikinstituts gemensamma huvudsida hittar du länkar till anmälnings- och sökdirektiv, info gällande läsåret 2019-2020 samt om studiealternativ, musiklekskolor, instrumenthyra, frånvaroanmälan mm.
musikinstitutets huvudsida

Konserter på musikinstitutets YouTube kanal
Musikinstitutet har på sin YouTube kanal många fina konserter och evenemang
Musikinstitutets YouTube kanal