Musikinstitutet i Sibbo

Musikinstitutet i Sibbo erbjuder mångsidig och modern musikundervisning till intresserade i alla åldrar.

Musikinstitutets huvudverksamhetspunkt är på Artborg 35 i Nickby men undervisning ges också i Jokipuiston koulu, Sipoonlahden koulukeskus, Lilla Villan samt daghemmen Lehmuslinna, Poco och Nickby barnträdgård.

Vi erbjuder grundläggande konstundervisning inom klassisk och pop & jazz tradition för barn, unga och vuxna och har också ett stort utbud av musiklek (0-6 år), körer, orkestrar, drama och folkmusik på olika håll i Sibbo.

Börja en nya hobby - välkommen till musikinstitutet!


Aktuellt i Sibbo

Välkommen med på gitarrkurs

Musikinstitutet arrangerar också i år en gitarrkurs för sina elever i samband med Sibbo toner-festivalen. Kursen förverkligas som en intensiv weekend för gitarrorkestrarna.
Plats: Artborg 35, Pilvilinnavägen 2B
Pris: 30 € (innehåller undervisning och mellanmål)

Ensemble/ orkesterundervisningen delas in i gruppundervisning på följande sätt:
0-1.nivå: Fre, lö och sö 60-90min/dag, styckena byggs upp på plats eller skickas hem på förhand. Ålder: 9 år->, motsvarar musikinstitutets yngre orkestrar.
2.-3.nivå: Materialet ges på förhand enligt lärarnas önskemål, lektioner fre, lö och sö, en 90min lektion/dag.

Lärare: Henrik Holmström, Mikko Zibulski och Niklas Mellberg.

Anmäl dig via Eepos senast 30.9.2020

Mera info om Sibbo toner-festivalen hittar du på hemsidan för festivalen www.sipoonaanet.fi

Läsåret 2020-2021

Musikens gestaltningsämne - Muge
Eleverna anmälar sig själv direkt till sin Mugelärare.
Mugegrupperna och anmälningsuppgifterna hittar du på Pedanet

Musiklekskola

Musiklekgrupperna för läsåret 2020-2021
Ännu kan du anmäla dig till musikleken.
Du hittar alla grupper på din ort genom att i anmälningsblanketten välja Val av musiklekgrupp - Verksamhetspunkt
Anmälning till musiklek i Eepos

Ocarina-kör i Sibbo
Ocarina Sibbo -kören för dig som gillar att sjunga och är 7-12-år gammal.
Kören är tvåspråkig och riktar sig till både pojkar och flickor,
Kören övar på tisdagar kl. 17.00-18.30 i Lilla Villan, och kören leds av Mia Makaroff.

Övningarna för de som redan sjungit in kören börjar 18.8.2020
nya körsångare börjar 25.8.2020,
Anmälan till körsång

Folkmusik
Folkmusikgruppen spelar tillsammans på  
to kl. 16.20-17.05, Trädgårdsmästarens stugan, bredvid Artborg, Pilvilinnavägen 2
Lärare Emma Viljanen-Laurmaa, undervisningen börjar vecka 35

Stråkorkestrarnas början anmälas senare.

Gitarrorkestrarna börjar vecka 36

Musikverkstad börjar vecka 36, anmäl dig via instrumentläraren. 
ti kl. 14.45-15.30 Sipoonlahden koulukeskus Söderkulla

Bekanta dej med orkestrarna i Sibbo
I Sibbo övar stråk-, gitarr och blåsorkestrar. Kammaorkestrana är verksamhetspunkternas gemensamma.
Bekanta dej orkestrarna och kom med och spela!
Musikinstitutets orkestrar

Pop&jazz-undervisning Sibbo
Musikinstitutet tar emot elever till bandskola och förberedande undervisning i anmälningsordning.


Gemensam info för musikinstitutet

Pedanet
Aktuell information till elever och familjer, såsom tider för gruppernas sammanträdande och anvisningar till eleverna publiceras på musikinstitutets Peda.net-sidor:
peda.net/psmo

Annat
På Borgånejdens musikinstituts gemensamma huvudsida hittar du länkar till anmälnings- och sökdirektiv, info gällande läsåret 2019-2020 samt om studiealternativ, musiklekskolor, instrumenthyra, frånvaroanmälan mm.
musikinstitutets huvudsida

Konserter på musikinstitutets YouTube kanal
Musikinstitutet har på sin YouTube kanal många fina konserter och evenemang
Musikinstitutets YouTube kanal