Musikinstitutet i Pukkila

Musikundervisning för intresserade i alla åldrar!

Musikinstitutet i Pukkila erbjuder kommuninvånare i alla åldrar mångsidig och rolig musikundervisning
Du kan välja musik som hobby enligt dina egna önskemål och behov.


Aktuell info

Inträdestest
Vårens inträdestest arrangeras i alla verksamhetspunkter under tiden 1.6-4.6.2020 genom att beakta speciell noggrannhet


Läsåret 2019-2020

Musikinstitutets elever är på sommarlov,
en trevlig och varm sommar till er alla.

Musiklekskolans sommarhälsning 

Kansliet jobbar på distans till den 18.6,
du kan nå dem på telefon eller e-post.

I Borgå finns rektorn samt producenten på plats,
de biträdande rektorerna jobbar på distans och kan nås via telefon eller e-post.

Pedanet
Aktuell information till elever och familjer, såsom tider för gruppernas sammanträdande och anvisningar till eleverna publiceras på musikinstitutets Peda.net-sidor:
 https://peda.net/psmo

På Borgånejdens musikinstituts gemensamma huvudsida hittar du länkar till anmälnings- och sökdirektiv, info gällande läsåret 2019-2020 samt om studiealternativ, musiklekskolor, instrumenthyra, frånvaroanmälan mm.


Aktuellt i Pukkila

Musiklekskolan
Musiklekskolans föräldrainfo och gruppernas tider och platser hittar du på peda.net/psmo