Musikinstitutet i Pukkila

Musikundervisning för intresserade i alla åldrar!

Musikinstitutet i Pukkila erbjuder kommuninvånare i alla åldrar mångsidig och rolig musikundervisning
Du kan välja musik som hobby enligt dina egna önskemål och behov.


Aktuellt i Pukkila

Extra inträdestest i augusti.

Ännu finns det några platser kvar.
Anmäl dig senast 16.8.2020. Testdagen ordnas på musikinstitutet i Mäntsälä den 20.8.2020. 
Sök in

Musiklekgrupperna för läsåret 2020-2021
Ännu kan du anmäla dig till musikleken.
Du hittar alla grupper på din ort genom att i anmälningsblanketten välja Val av musiklekgrupp - Verksamhetspunkt
Anmälning till musiklek 


Institutets gemensamma saker

Pedanet
Aktuell information till elever och familjer, såsom tider för gruppernas sammanträdande och anvisningar till eleverna publiceras på musikinstitutets Peda.net-sidor:
 https://peda.net/psmo

På Borgånejdens musikinstituts gemensamma huvudsida hittar du länkar till anmälnings- och sökdirektiv, info gällande läsåret samt om studiealternativ, musiklekskolor, instrumenthyra, frånvaroanmälan mm.

Konserter på musikinstitutets YouTube kanal
Musikinstitutet har på sin YouTube kanal många fina konserter
Musikinstitutets YouTube kanal