Musikinstitutet i Mäntsälä

Berika ditt liv med musik som hobby!

Musikinstitutet i Mäntsälä erbjuder modern och mångsidig undervisning för musik- och dansintresserade i olika åldrar. För undervisningen står våra engagerade och kunniga lärare. Verksamheten arrangeras i de egna utrymmena på Gamla Borgåvägen samt i skolor och på daghem.


Läsåret 2019-2020

Musikinstitutet är på sommarlov,
en trevlig och varm sommar till er alla.

Musiklekskolans sommarhälsning 

Pedanet
Aktuell information till elever och familjer, såsom tider för gruppernas sammanträdande och anvisningar till eleverna publiceras på musikinstitutets Peda.net-sidor: peda.net/psmo

Gemensamm information för alla gällande studier
På Borgånejdens musikinstitutsgemensamma huvudsida hittar du länkar till innehållet som gäller alla verksamhetspunkter, såsom ansöknings- och anmälningsanvisningar, uppgifter om läsåret samt information om studiealternativ, musiklekskolor, hyrning av instrument, anmälning av frånvaro m.m.


Aktuellt i Mäntsälä

Konserter på musikinstitutets YouTube kanal
Musikinstitutet har under de senaste veckorna gjort inspelningar, som kommer till institutets YouTube kanal.
Mera konserter sätts till på fredagar fram till midsommar.
På kommande är bland annat filmmusik, sommarsånger, allsånger, dansmusik mm.

Musikinstitutets YouTube kanal

Musiklekskolan i Mäntsälä
Musiklekskolans föräldrainfo och gruppernas tider och platser hittar du på peda.net/psmo

Orkesterverksamheten i Mäntsälä
I Mäntsälä fungerar stråk- och blåsorkestrar. gitarr- och kammarorkestern är gemensam för alla verksamhetspunker.  Bekanta dej med orkesterverksamheten och kom med! orkestrar