Musikinstitutet i Mäntsälä

Berika ditt liv med musik som hobby!

Musikinstitutet i Mäntsälä erbjuder modern och mångsidig undervisning för musik- och dansintresserade i olika åldrar. För undervisningen står våra engagerade och kunniga lärare. Verksamheten arrangeras i de egna utrymmena på Gamla Borgåvägen samt i skolor och på daghem.

Aktuell info för eleverna för läsåret 2019-2020

Aktuell information till elever och familjer, såsom tider för gruppernas sammanträdande och anvisningar till eleverna publiceras på musikinstitutets Peda.net-sidor: peda.net/psmo

Gemensamm information för alla gällande studier

På Borgånejdens musikinstitutsgemensamma huvudsida hittar du länkar till innehållet som gäller alla verksamhetspunkter, såsom ansöknings- och anmälningsanvisningar, uppgifter om läsåret samt information om studiealternativ, musiklekskolor, hyrning av instrument, anmälning av frånvaro m.m.


Aktuellt i Mäntsälä

Vanten

Välkomna att lyssna och ta del av hela familjens musiksaga!
ti 11.2 Stadshusets fullmäktigesal
Föreställningar kl. 17 och 18


Evenemanget är gratis till alla musiklekskolebarn. 
Familje-evenemanget hör till en av musiklekskolans 5 evenemangsveckor och denna vecka är det ingen normal undervisning.
Sportlov vecka 8, då det inte är undervisning.

Musiklekskolan i Mäntsälä

Musiklekskolans föräldrainfo och gruppernas tider och platser hittar du på peda.net/psmo

Orkesterverksamheten i Mäntsälä

I Mäntsälä fungerar stråk- och blåsorkestrar. gitarr- och kammarorkestern är gemensam för alla verksamhetspunker.  Bekanta dej med orkesterverksamheten och kom med! orkestrar

Juniorsång i Mäntsälä

Förberedande sångundervisning för 12-16 -åringar

Elevkvällar

Elevkvällar i Mäntsälä