Musikinstitutet i Mäntsälä

Berika ditt liv med musik som hobby!

Musikinstitutet i Mäntsälä erbjuder modern och mångsidig undervisning för musik- och dansintresserade i olika åldrar. För undervisningen står våra engagerade och kunniga lärare. Verksamheten arrangeras i de egna utrymmena på Gamla Borgåvägen samt i skolor och på daghem.


Aktuellt i Mäntsälä

Musikinstitutet informerar 19.2.2021

Individuell undervisning

Den individuella undervisningen för alla elever i grundstudierna med sikte på examen (godkända genom inträdestest) återgår till närundervisning fr.o.m. 1.3.2021, enligt musikinstitutets stränga corona-anvisningar.

 • gäller individuell sång-och instrumentundervisning
 • undervisningen för under 12-åriga elever i förberedande undervisning och mångdimensionell undervisning fortsätter som närundervisning
 • undervisningen för över 12-åriga elever i förberedande undervisning och mångdimensionell undervisning fortsätter som distansundervisning
 • elev och lärare deltar i lektionerna, inte vårdnadshavare; vid behov deltar också en ackompanjatör ifall nivåprestation (nivåprov) närmar sig
 • på detta sätt tryggas elevens möjligheter att söka sig till fortsatta studier på våren inom ansökningstiden för olika läroinrättningar
 • undervisning kan förverkligas också i skolor och på daghem i samarbetskommunerna, ifall kommunerna (skolor och daghem) ger lov till musikinstitutets undervisning för smågrupper i sina utrymmen.

 Gruppundervisning

 • musikinstitutet ordnar fr.o.m. 1.3.2021 igen undervisning i smågrupper för under 12-åringar (under 10 pers) utan vårdnadshavare enligt musikinstitutets stränga corona-anvisningar, lärarna informerar själv sina elever om gruppernas tidtabeller
 • orkestrar och körer kan samlas i grupper på under 10 personer så att undervisningsutrymmet och dess personbegränsningar beaktas.
 • gäller alla elever i grundstudierna
 • gäller under 12-åringar i förberedande undervisning och mångdimensionell undervisning
 • orkester- och körledarna informerar om gruppsammansättningar och tider skilt
 • undervisningen i musikens gestaltningsämnen fortsätter på distans i alla verksamhetspunkter och grupper
 • undervisning i smågrupper för under 12-åringar kan också förverkligas i skolor och på daghem i samarbetskommunerna, ifall kommunerna (skolor och daghem) ger lov till musikinstitutets undervisning för smågrupper i sina utrymmen.

Musiklekskolan

 • Undervisningen för musiklekens familjegrupper (0-2-åringar) fortsätter ännu på distans, under 3-åringar kan inte delta i lektionerna utan en egen vuxen.
 • Musiklekens 3-6-åringar deltar i undervisningen utan vårdnadshavare, barnen hämtas till och från musikinstitutets utrymmen, följeslagaren bör använda ansiktsmask och uppmärksamma säkerhetsavstånd, lektionsbyten justeras.


Musikinstitutets anvisningar fr.o.m. 1.3.2021

 • Kom endast frisk och symptomfri till musikinstitutets utrymmen
 • Föräldrar och andra utomstående personer får inte vistas inomhus. Följeslagare till barn under skolåldern kan komma under specialarrangemang.
 • De som följer barnen bör använda ansiktsmask och följa säkerhetsavstånd (2 m) både inom- och utomhus
 • Under lektionerna och i de allmänna utrymmena använder vi ansiktsmask; detta gäller hela personalen och alla elever över 12 år.
 • I blås-och sångundervisningen använder vi plexiglas mellan elev och lärare, läraren använder ansiktsmask i mån av möjlighet.
 • Vi fäster speciell uppmärksamhet vid handhygienen, vi tvättar händerna när vi kommer och går från musikinstitutet. Handsprit finns i varje klass. Eleverna använder handsprit under lärarens bevakning.
 • Hosta och nys i armväcket, undvik att röra i ansiktet.
 • Undervisningsutrymmena vädras ofta.
 • Instrumenten (bl.a. piano, tangentborden och musiklekinstrument) rengörs regelbundet.
 • Städningen ökas.
 • Kanslitjänsterna begränsas och vi undviker personlig kundbetjäning på plats. Vi rekommenderar er att sköta ärenden främst per e-mail fornamn.efternamn@porvoo.fi och musiikkiopisto@porvoo.fi) eller telefon 019-520 2549. Vi förlänger telefontiden till kl 9-16.

Fågelbongarens sångstig 

Vecka 7 firar vi musiklekfamiljernas evenemangsvecka. Det här året kan alla som vill gå ut tillsammans med familjen delta i Fågelbongarens sångstig. Genom QR-koder öppnas sånger och lekar via telefonen. Ladda ner på din telefon en applikation som kan läsa QR-koder, t. ex. QR-code reader.
Det finns en gåta att lösa längs med sångstigen. Om du vill lösa gåtan kan du ta med papper och penna.
Stigen är utmärkt med band. Du kan vandra på sångstigen fritt under vecka 7 och 8.  
Du hittar stigen i Mäntsälä centrum, vid stranden av Mäntsälä ån. Första punkten finns då du går över bron vid Marrku Niinimäen Raitti och svänger till höger efter bron.
Det finns sammanlagt 8 punkter, skriv ner bokstäverna från punkterna i nummerordning. 

Vecka 7 är det ingen musiklek, endast det här evenemanget.
Vecka 8 firar musikinstitutet sportlov.

Pröva på - paket

Musikinstitutet har ett stort instrumenturval och det finns alldeles säkert ett passligt instrument för just dig. Bekanta dig nu med instrument genom det förmånliga pröva på-paketet.
Pröva på-paketet innehåller 3x30min undervisning till priset 45 e. Låneinstrument ingår i paketpriset, ifall instrumentet du valt finns i musikinstitutets instrumentbank. 
Anmäl dig via Eepos


Musikens gestaltningsämne - Muge
Eleverna anmälar sig själv direkt till sin Mugelärare.
Mugegrupperna och anmälningsuppgifterna hittar du på Pedanet

Musiklekgrupperna för läsåret 2020-2021
Ännu kan du anmäla dig till musikleken.
Du hittar alla grupper på din ort genom att i anmälningsblanketten välja Val av musiklekgrupp - Verksamhetspunkt
Anmälning till musiklek 

Körverksamhet
Det finns en barn och en ungdomskör på musikinstitutet.
Körerna leds av Satu Simola, övningarna på musikinstitutet,
kl. 15.15-16.15 barnkör
kl. 18-19.30 ungdomskör

Ta en kompis med och kom och sjung tillsammans. 
Man kan komma och prova körsång innan anmälan. 
Anmälan till kör

Orkesterverksamheten i Mäntsälä
I Mäntsälä fungerar stråk- och blåsorkestrar. gitarr- och kammarorkestern är gemensam för alla verksamhetspunker. 
Bekanta dej med orkesterverksamheten och kom med!
Musikinstitutets orkestrar

Pedanet
Aktuell information till elever och familjer, såsom tider för gruppernas sammanträdande och anvisningar till eleverna publiceras på musikinstitutets Peda.net-sidor: peda.net/psmo


Musikinstitutets gemensamma info

Gemensamm information för alla gällande studier
På Borgånejdens musikinstitutsgemensamma huvudsida hittar du länkar till innehållet som gäller alla verksamhetspunkter, såsom ansöknings- och anmälningsanvisningar, uppgifter om läsåret samt information om studiealternativ, musiklekskolor, hyrning av instrument, anmälning av frånvaro m.m.

Konserter på musikinstitutets YouTube kanal
Musikinstitutet har på sin YouTube kanal många fina konserter och evenemang.
Musikinstitutets YouTube kanal