Musikinstitutet i Mäntsälä

Berika ditt liv med musik som hobby!

Musikinstitutet i Mäntsälä erbjuder modern och mångsidig undervisning för musik- och dansintresserade i olika åldrar. För undervisningen står våra engagerade och kunniga lärare. Verksamheten arrangeras i de egna utrymmena på Gamla Borgåvägen samt i skolor och på daghem.


Aktuellt i Mäntsälä

Musikinstituet börjar med närundervisning må 23.8.2021.
Vi kommer överens om instrument- och sånglektionerna vecka 33. 
Musiklekskolans läsår börjar med vamoinfo vecka 34, 
musiklekskolans undervisning börjar vecka 35. 

Här hittar du info för läsåret 2021-2022

Du kan ännu anmäla dig till höstens undervising och musiklekgrupper anmäla dig till höstens undervisning 

Musiklekgrupperna 
Ännu kan du anmäla dig till musikleken.
Du hittar alla grupper på din ort genom att i anmälningsblanketten välja Val av musiklekgrupp - Verksamhetspunkt
Anmälning till musiklek 

Orkesterverksamheten i Mäntsälä
I Mäntsälä fungerar stråk- och blåsorkestrar. gitarr- och kammarorkestern är gemensam för alla verksamhetspunker. 
Bekanta dej med orkesterverksamheten och kom med!
Musikinstitutets orkestrar


Musikinstitutets gemensamma info

Pedanet
Aktuell information till elever och familjer, såsom tider för gruppernas sammanträdande och anvisningar till eleverna publiceras på musikinstitutets Peda.net-sidor: peda.net/psmo

Gemensamm information för alla gällande studier
På Borgånejdens musikinstitutsgemensamma huvudsida hittar du länkar till innehållet som gäller alla verksamhetspunkter, såsom ansöknings- och anmälningsanvisningar, uppgifter om läsåret samt information om studiealternativ, musiklekskolor, hyrning av instrument, anmälning av frånvaro m.m.

Konserter på musikinstitutets YouTube kanal
Musikinstitutet har på sin YouTube kanal många fina konserter och evenemang.
Musikinstitutets YouTube kanal