Musikinstitutet i Lovisa

Musik ska byggas utav glädje – kom med i musikens värld!

Musikinstitutet i Lovisa erbjuder musikintresserade i alla åldrar mångsidig och rolig musikundervisning
För undervisningen står våra engagerade och kunniga lärare. Du kan välja musik som hobby enligt dina egna önskemål och behov. Verksamheten arrangeras i Sibeliushuset samt i skolor och på daghem


Aktuell information om undervisning

Elevantagning /Inträdestest
Vårens inträdestest arrangeras i alla verksamhetspunkter under tiden 1.6-4.6.2020 genom att beakta speciell noggrannhet

Se tilläggsanvisningar  Läroinrättningens säkerhetsanvisningar

Pedanet
Aktuell information till elever och familjer, såsom tider för gruppernas sammanträdande och anvisningar till eleverna publiceras på musikinstitutets Peda.net-sidor:
 https://peda.net/psmo

Gemensam info gällande studier för alla

På Borgånejdens musikinstituts gemensamma huvudsida hittar du länkar till anmälnings- och sökdirektiv, info gällande läsåret 2019-2020 samt om studiealternativ, musiklekskolor, instrumenthyra, frånvaroanmälan mm.
musikinstitutets huvudsida


Läsåret 2019-2020

Musikinstitutets elever är på sommarlov,
en trevlig och varm sommar till er alla.

Musiklekskolans sommarhälsning 

Kansliet jobbar på distans till den 18.6,
du kan nå dem på telefon eller e-post.

I Borgå finns rektorn samt producenten på plats,
de biträdande rektorerna jobbar på distans och kan nås via telefon eller e-post.

Aktuellt i Lovisa

Konserter på musikinstitutets YouTube kanal
Musikinstitutet har under de senaste veckorna gjort inspelningar, som kommer till institutets YouTube kanal.
Mera konserter sätts till på fredagar fram till midsommaren. På kommande är bland annat filmmusik, sommarsånger, allsånger, dansmusik mm.

Musikinstitutets YouTube kanal

Kör för 6-12 åringar 
Ta en kompis med och kom och sjung.
Den tvåspråkiga kören leds av Henna Nieminen

Bekanta dej med orkestrana i Lovisa
I Lovisa har övar stråk- och blåsorkestrar. Gitarr- och kammaorkestrana är verksamhetspunkternas gemensamma.
Bekanta dej och kom med och spela!
Lovisa orkestrar

Pop&jazz-undervisning i Lovisa
Musikinstitutet tar emot elever till bandskola och förberedande undervisning i anmälningsordning