Musikinstitutet i Lovisa

Musik ska byggas utav glädje – kom med i musikens värld!

Musikinstitutet i Lovisa erbjuder musikintresserade i alla åldrar mångsidig och rolig musikundervisning
För undervisningen står våra engagerade och kunniga lärare. Du kan välja musik som hobby enligt dina egna önskemål och behov. Verksamheten arrangeras i Sibeliushuset samt i skolor och på daghem


Aktuellt i Lovisa

Musikinstitutet informerar 19.2.2021

Individuell undervisning

Den individuella undervisningen för alla elever i grundstudierna med sikte på examen (godkända genom inträdestest) återgår till närundervisning fr.o.m. 1.3.2021, enligt musikinstitutets stränga corona-anvisningar.

 • gäller individuell sång-och instrumentundervisning
 • undervisningen för under 12-åriga elever i förberedande undervisning och mångdimensionell undervisning fortsätter som närundervisning
 • undervisningen för över 12-åriga elever i förberedande undervisning och mångdimensionell undervisning fortsätter som distansundervisning
 • elev och lärare deltar i lektionerna, inte vårdnadshavare; vid behov deltar också en ackompanjatör ifall nivåprestation (nivåprov) närmar sig
 • på detta sätt tryggas elevens möjligheter att söka sig till fortsatta studier på våren inom ansökningstiden för olika läroinrättningar
 • undervisning kan förverkligas också i skolor och på daghem i samarbetskommunerna, ifall kommunerna (skolor och daghem) ger lov till musikinstitutets undervisning för smågrupper i sina utrymmen.


 Gruppundervisning

 • musikinstitutet ordnar fr.o.m. 1.3.2021 igen undervisning i smågrupper för under 12-åringar (under 10 pers) utan vårdnadshavare enligt musikinstitutets stränga corona-anvisningar, lärarna informerar själv sina elever om gruppernas tidtabeller
 • orkestrar och körer kan samlas i grupper på under 10 personer så att undervisningsutrymmet och dess personbegränsningar beaktas.
 • gäller alla elever i grundstudierna
 • gäller under 12-åringar i förberedande undervisning och mångdimensionell undervisning
 • orkester- och körledarna informerar om gruppsammansättningar och tider skilt
 • undervisningen i musikens gestaltningsämnen fortsätter på distans i alla verksamhetspunkter och grupperundervisning i smågrupper för under 12-åringar kan också förverkligas i skolor och på daghem i samarbetskommunerna, ifall kommunerna (skolor och daghem) ger lov till musikinstitutets undervisning för smågrupper i sina utrymmen.


Musiklekskolan

 • Undervisningen för musiklekens familjegrupper (0-2-åringar) fortsätter ännu på distans, under 3-åringar kan inte delta i lektionerna utan en egen vuxen.
 • Musiklekens 3-6-åringar deltar i undervisningen utan vårdnadshavare, barnen hämtas till och från musikinstitutets utrymmen, följeslagaren bör använda ansiktsmask och uppmärksamma säkerhetsavstånd, lektionsbyten justeras.


Musikinstitutets anvisningar fr.o.m. 1.3.2021

 • Kom endast frisk och symptomfri till musikinstitutets utrymmen
 • Föräldrar och andra utomstående personer får inte vistas inomhus. Följeslagare till barn under skolåldern kan komma under specialarrangemang.
 • De som följer barnen bör använda ansiktsmask och följa säkerhetsavstånd (2 m) både inom- och utomhus
 • Under lektionerna och i de allmänna utrymmena använder vi ansiktsmask; detta gäller hela personalen och alla elever över 12 år.
 • I blås-och sångundervisningen använder vi plexiglas mellan elev och lärare, läraren använder ansiktsmask i mån av möjlighet.
 • Vi fäster speciell uppmärksamhet vid handhygienen, vi tvättar händerna när vi kommer och går från musikinstitutet. Handsprit finns i varje klass. Eleverna använder handsprit under lärarens bevakning.
 • Hosta och nys i armväcket, undvik att röra i ansiktet.
 • Undervisningsutrymmena vädras ofta.
 • Instrumenten (bl.a. piano, tangentborden och musiklekinstrument) rengörs regelbundet.
 • Städningen ökas.
 • Kanslitjänsterna begränsas och vi undviker personlig kundbetjäning på plats. Vi rekommenderar er att sköta ärenden främst per e-mail fornamn.efternamn@porvoo.fi och musiikkiopisto@porvoo.fi) eller telefon 019-520 2549. Vi förlänger telefontiden till kl 9-16.

Fågelbongarens sångstig

Vecka 7 firar musiklekfamiljernas evenemangsvecka. Det här året kan alla som vill gå ut tillsammans med familjen delta i Fågelbongarens sångstig. Genom QR-koder öppnas sånger och lekar via telefonen. Ladda ner på din telefon en applikation som kan läsa QR-koder, t e x QR-code reader. Det finns en gåta att lösa längs med sångstigen. Om du vill lösa gåtan kan du ta med papper och penna. Stigen är utmärkt med band. Du kan vandra på sångstigen fritt under vecka 7.  Du hittar stigen i Lovisa centrum på Åsen, nära Väderkvarnen.  Det finns sammanlagt 8 punkter, skriv ner bokstäverna från punkterna i nummerordning. 

Vecka 7 är det ingen musiklek, endast det här evenemanget.
Vecka 8 firar musikinstitutet sportlov

Pröva på - paket

Musikinstitutet har ett stort instrumenturval och det finns alldeles säkert ett passligt instrument för just dig. Bekanta dig nu med instrument genom det förmånliga pröva på-paketet.
Pröva på-paketet innehåller 3x30min undervisning till priset 45 e. Låneinstrument ingår i paketpriset, ifall instrumentet du valt finns i musikinstitutets instrumentbank. 
Anmäl dig via Eepos

Ny kör i Isnäs

Om du är 7-12 år och gillar att sjunga, kom med i kören!
Kören övar på fredagar på Isnäs skola kl 13.15-14.15.
Första träffen är 2.10, ta med din kompis och kom med och pröva på!
Kören leds av Mari Lavikainen.
Mari undervisar också i piano ifall det finns intresse.
Anmäl dig elektroniskt eller kom direkt på plats.

Musikens gestaltningsämne - Muge

Eleverna anmälar sig själv direkt till sin Mugelärare.
Mugegrupperna och anmälningsuppgifterna hittar du på Pedanet

Musiklekskola

Ännu kan du anmäla dig till musikleken.
Du hittar alla grupper på din ort genom att i anmälningsblanketten välja Val av musiklekgrupp - Verksamhetspunkt
Anmälning till musiklek i Eepos

Kör för 6-12 åringar 
Ta en kompis med och kom och sjung.
Den tvåspråkiga kören leds av Henna Nieminen

Bekanta dej med orkestrana i Lovisa
I Lovisa har övar stråk- och blåsorkestrar. Gitarr- och kammaorkestrana är verksamhetspunkternas gemensamma.
Bekanta dej och kom med och spela!
Lovisa orkestrar

Pop&jazz-undervisning i Lovisa
Musikinstitutet tar emot elever till bandskola och förberedande undervisning i anmälningsordning


Institutets gemensamma saker

Pedanet
Aktuell information till elever och familjer, såsom tider för gruppernas sammanträdande och anvisningar till eleverna publiceras på musikinstitutets Peda.net-sidor:
 https://peda.net/psmo

Gemensam info gällande studier för alla

På Borgånejdens musikinstituts gemensamma huvudsida hittar du länkar till anmälnings- och sökdirektiv, info gällande läsåret  samt om studiealternativ, musiklekskolor, instrumenthyra, frånvaroanmälan mm.
musikinstitutets huvudsida

Konserter på musikinstitutets YouTube kanal
Musikinstitutet har på sin YouTube kanal många fina konserter

Musikinstitutets YouTube kanal