Musikinstitutet i Lovisa

Musik ska byggas utav glädje – kom med i musikens värld!

Musikinstitutet i Lovisa erbjuder musikintresserade i alla åldrar mångsidig och rolig musikundervisning
För undervisningen står våra engagerade och kunniga lärare. Du kan välja musik som hobby enligt dina egna önskemål och behov. Verksamheten arrangeras i Sibeliushuset samt i skolor och på daghem


Aktuellt i Lovisa

Konst i Sibeliushuset 

Musikinstitutets utrymmen i Sibelius-huset är färdiga efter remonten.
I salen hänger tavlor av Alice Kaira, och utställningen är öppen lö-sö 10.10.-15.11.2020 kl. 11-15.
Musikuppträdanden av musikinstitutets elever och lärare
både på lördagar och söndagar, kl. 12, 12.30 och kl. 13.
Inträdesavgift 5 €, barn under 12 år fritt inträde. 

Ny kör i Isnäs

Om du är 7-12 år och gillar att sjunga, kom med i kören!
Kören övar på fredagar på Isnäs skola kl 13.15-14.15.
Första träffen är 2.10, ta med din kompis och kom med och pröva på!
Kören leds av Mari Lavikainen.
Mari undervisar också i piano ifall det finns intresse.
Anmäl dig elektroniskt eller kom direkt på plats.

Musikens gestaltningsämne - Muge

Eleverna anmälar sig själv direkt till sin Mugelärare.
Mugegrupperna och anmälningsuppgifterna hittar du på Pedanet

Musiklekskola

Musiklekgrupperna för läsåret 2020-2021

Ännu kan du anmäla dig till musikleken.
Du hittar alla grupper på din ort genom att i anmälningsblanketten välja Val av musiklekgrupp - Verksamhetspunkt
Anmälning till musiklek i Eepos

Kör för 6-12 åringar 
Ta en kompis med och kom och sjung.
Den tvåspråkiga kören leds av Henna Nieminen

Bekanta dej med orkestrana i Lovisa
I Lovisa har övar stråk- och blåsorkestrar. Gitarr- och kammaorkestrana är verksamhetspunkternas gemensamma.
Bekanta dej och kom med och spela!
Lovisa orkestrar

Pop&jazz-undervisning i Lovisa
Musikinstitutet tar emot elever till bandskola och förberedande undervisning i anmälningsordning


Institutets gemensamma saker

Ändringar och tillägg till de tidigare corona-anvisningarna från musikinstitutet.

Anvisningarna är bra att gå igenom med barnet/den unga.

Elever och vårdnadshavare 

 • Delta i undervisningen endast då du är helt frisk och symptomfri. Det här gäller även vuxna som följer med samt syskon.
 • Tvätta händerna varje gång du kommer till musikinstitutets utrymmen.
 • Vi rekommenderar att du använder ansiktsmask (vuxna och över 15-åringar)
 • Använd ansiktsmask under lektioner och grupplektioner, det gäller lärare och över 15-åriga elever, i sång- och blåsundervisningen finns plexiglas
 • Undvik onödig vistelse i musikinstitutets utrymmen, vi begränsar vårdnadshavares närvaro under lektionerna.
 • Vi rekommenderar att de vuxna i musiklekens familjegrupper använder masker.
   

Övriga åtgärder 

 • Gruppundervisningens gruppstorlekar kontrolleras tillsammans med förmännen och gruppläraren. Vid behov delas grupperna in så att en del övergår till distansundervisning och en del är närvarande.
 • Gruppstorleken är högst 10 personer, undervisningsutrymmets storlek tas i beaktande.
 • Orkesterns verksamhet planeras tillsammans med förmännen, även planerade uppträdanden tas i beaktande.
 • Lärarna svarar för undervisningsutrustningens rengöring (bl.a.  piano, musiklekinstrument, musikteknologins utrustning).
   

Elevkvällar

 • Elevkvällarna förverkligas i det här skedet som mindre tillställningar.
 • I  Lovisas musikinstitutssalar får delta 10 personer/sal
   

Städning

 • Städningen effektiveras. Städningsdagen kan flyttas eller städning kan tillsättas efter behov.
 • I verksamhetspunkternas situation beaktas eventuella publiktillställningar t.ex. under veckosluten.
   

Kanslitjänster

 • Kanslitjänsterna begränsas och vi ber att ni undviker personliga ärenden i kansliet.
 • Vi ber att ni huvudsakligen sköter ärenden per e-post fornamn.efternamn@porvoo.fi och musiikkiopisto@porvoo.fi eller per telefon 019-520 2549.
 • Telefontiderna förlängs till kl 9-16 på vardagarna.

Allmänna anvisningar

 • Kom till musikinstitutet helt frisk
 • Fäst speciell uppmärksamhet vid handhygien, tvätta händerna ofta och alltid när du kommer till musikinstitutets utrymmen. Musiklekbarnens handtvätt sköts av vårdnadshavarna. Eleverna använder handsprit i en vuxens närvaro.
 • Hosta och nys i armen, undvik att röra i ansiktet.
 • Kom ihåg säkerhetsavstånden.
 • Om eleven har symtomer, får hen inte delta i undervisningen. Familjen kan vara i kontakt med läraren senast på morgonen samma dag som lektionen äger rum och be om distansundervisning enligt läsordningen. Om eleven har fått symtom under skoldagen och kommer direkt till musikinstitutet från skolan, är läraren i kontakt med vårdnadhavararen och kommer överens om hur barnet kommer hem.  Närundervisning ges inte.
 • Om familjen eller barnets skola/daghem är i karantän kan barnet inte delta i musikinstitutets närundervisning.
   

Pedanet
Aktuell information till elever och familjer, såsom tider för gruppernas sammanträdande och anvisningar till eleverna publiceras på musikinstitutets Peda.net-sidor:
 https://peda.net/psmo

Gemensam info gällande studier för alla

På Borgånejdens musikinstituts gemensamma huvudsida hittar du länkar till anmälnings- och sökdirektiv, info gällande läsåret  samt om studiealternativ, musiklekskolor, instrumenthyra, frånvaroanmälan mm.
musikinstitutets huvudsida

Konserter på musikinstitutets YouTube kanal
Musikinstitutet har på sin YouTube kanal många fina konserter

Musikinstitutets YouTube kanal