Musikinstitutet i Lovisa

Musik ska byggas utav glädje – kom med i musikens värld!

Musikinstitutet i Lovisa erbjuder musikintresserade i alla åldrar mångsidig och rolig musikundervisning
För undervisningen står våra engagerade och kunniga lärare. Du kan välja musik som hobby enligt dina egna önskemål och behov. Verksamheten arrangeras i Sibeliushuset samt i skolor och på daghem

Aktuell information om undervisning

Aktuell information till elever och familjer, såsom tider för gruppernas sammanträdande och anvisningar till eleverna publiceras på musikinstitutets Peda.net-sidor:
 https://peda.net/psmo

Gemensam info gällande studier för alla

På Borgånejdens musikinstituts gemensamma huvudsida hittar du länkar till anmälnings- och sökdirektiv, info gällande läsåret 2019-2020 samt om studiealternativ, musiklekskolor, instrumenthyra, frånvaroanmälan mm.
musikinstitutets huvudsida


Aktuellt i Lovisa

Du kan ännu söka till grundundervisningen i Lovisa och Lappträsk.

Höstens inträdestest är lö 7.9 på Sibeliushuset  
Lediga platser speciellt i blåsinstrument och dragspel. 
Anmäla dej til kansliet

Kör för 6-12 åringar

Ta en kompis med och kom och sjung.
Den tråvspråkiga kören leds av Henna Nieminen
Anmäl dej till kören

Lovisa och Lappträsk musiklek

Ännu kan du komma med på musikresan,
nya babygrupper, daghem-, musiklek- och instrumentgrupper
Kom och prova avgiftsfritt
kolla grupperna och anmäla dej

Musiklekskolans föräldrainfo och gruppernas tider och platser hittar du på peda.net/psmo

Bekanta dej med orkestrana i Lovisa

I Lovisa har övar stråk- och blåsorkestrar. Gitarr- och kammaorkestrana är verksamhetspunkternas gemensamma.
Bekanta dej och kom med och spela!
Lovisa orkestrar

Pop&jazz-undervisning i Lovisa

Juniorsång

Förberedande sångundervisning för 12-16 -åringar

Elevkvällar

Elevkvällar i Lovisa