Musikinstitutet i Lovisa

Musik ska byggas utav glädje – kom med i musikens värld!

Musikinstitutet i Lovisa erbjuder musikintresserade i alla åldrar mångsidig och rolig musikundervisning
För undervisningen står våra engagerade och kunniga lärare. Du kan välja musik som hobby enligt dina egna önskemål och behov. Verksamheten arrangeras i Sibeliushuset samt i skolor och på daghem

Aktuell information om undervisning

Aktuell information till elever och familjer, såsom tider för gruppernas sammanträdande och anvisningar till eleverna publiceras på musikinstitutets Peda.net-sidor:
 https://peda.net/psmo

Gemensam info gällande studier för alla

På Borgånejdens musikinstituts gemensamma huvudsida hittar du länkar till anmälnings- och sökdirektiv, info gällande läsåret 2019-2020 samt om studiealternativ, musiklekskolor, instrumenthyra, frånvaroanmälan mm.
musikinstitutets huvudsida


Aktuellt i Lovisa

Vanten

Välkomna att lyssna och ta del av hela familjens musiksaga!
må 10.2 Kino Marilyn
kl. 17, svensk föreställning
kl. 18, finsk föreställning
Evenemanget är gratis till alla musiklekskolebarn. .
Familje-evenemanget hör till en av musiklekskolans 5 evenemangsveckor och denna vecka är det ingen normal undervisning.
Sportlovet vecka 8, då det inte är undervisning

Kör för 6-12 åringar

Ta en kompis med och kom och sjung.
Den tråvspråkiga kören leds av Henna Nieminen
Anmäl dej till kören

Lovisa och Lappträsk musiklek

Ny babygrupp startar i Sibeliushuset 

Musikinstitutet startar en ny babygrupp i januari . Gruppen riktar sig till 3-7 månader gamla barn med förälder. 
Babygruppen startar genast när det finns minst 3 anmälningar.
Anmälan via länken nedan

Ännu kan du komma med på musikresan,
nya babygrupper, daghem-, musiklek- och instrumentgrupper
Kom och prova avgiftsfritt
kolla grupperna och anmäla dej

Musiklekskolans föräldrainfo och gruppernas tider och platser hittar du på peda.net/psmo

Bekanta dej med orkestrana i Lovisa

I Lovisa har övar stråk- och blåsorkestrar. Gitarr- och kammaorkestrana är verksamhetspunkternas gemensamma.
Bekanta dej och kom med och spela!
Lovisa orkestrar

Pop&jazz-undervisning i Lovisa

Juniorsång

Förberedande sångundervisning för 12-16 -åringar

Elevkvällar

Elevkvällar i Lovisa