Musikinstitutet i Lovisa

Musik ska byggas utav glädje – kom med i musikens värld!

Musikinstitutet i Lovisa erbjuder musikintresserade i alla åldrar mångsidig och rolig musikundervisning
För undervisningen står våra engagerade och kunniga lärare. Du kan välja musik som hobby enligt dina egna önskemål och behov. Verksamheten arrangeras i Sibeliushuset samt i skolor och på daghem


Aktuellt i Lovisa

Extra inträdestest i Lovisa i augusti.

Ännu finns det några platser kvar.
Anmäl dig senast 16.8.2020. Testdagen ordnas på Sibeliushuset i Lovisa den 20.8.2020. 
Sök in

Musiklekgrupperna för läsåret 2020-2021

Ännu kan du anmäla dig till musikleken.
Du hittar alla grupper på din ort genom att i anmälningsblanketten välja Val av musiklekgrupp - Verksamhetspunkt
Anmälning till musiklek i Eepos

Kör för 6-12 åringar 
Ta en kompis med och kom och sjung.
Den tvåspråkiga kören leds av Henna Nieminen

Bekanta dej med orkestrana i Lovisa
I Lovisa har övar stråk- och blåsorkestrar. Gitarr- och kammaorkestrana är verksamhetspunkternas gemensamma.
Bekanta dej och kom med och spela!
Lovisa orkestrar

Pop&jazz-undervisning i Lovisa
Musikinstitutet tar emot elever till bandskola och förberedande undervisning i anmälningsordning


Institutets gemensamma saker

Pedanet
Aktuell information till elever och familjer, såsom tider för gruppernas sammanträdande och anvisningar till eleverna publiceras på musikinstitutets Peda.net-sidor:
 https://peda.net/psmo

Gemensam info gällande studier för alla

På Borgånejdens musikinstituts gemensamma huvudsida hittar du länkar till anmälnings- och sökdirektiv, info gällande läsåret  samt om studiealternativ, musiklekskolor, instrumenthyra, frånvaroanmälan mm.
musikinstitutets huvudsida

Konserter på musikinstitutets YouTube kanal
Musikinstitutet har på sin YouTube kanal många fina konserter

Musikinstitutets YouTube kanal