Musikinstitutet i Lappträsk

Musikundervisning för intresserade i alla åldrar!

Musikinstitutet i Lappträsk erbjuder mångsidig musikundervisning för barn och vuxna.
Du kan starta från början med en ny hobby eller fortsätta spela och sjunga enligt eget intresse och behov.

Aktuell information om undervisning

Aktuell information till elever och familjer, såsom tider för gruppernas sammanträdande och anvisningar till eleverna publiceras på musikinstitutets Peda.net-sidor:
 https://peda.net/psmo

Gemensam info gällande studier för alla


På Borgånejdens musikinstituts gemensamma huvudsida hittar du länkar till anmälnings- och sökdirektiv, info gällande läsåret 2019-2020 samt om studiealternativ, musiklekskolor, instrumenthyra, frånvaroanmälan mm.
musikinstitutets huvudsida


Aktuellt i Lappträsk

Vanten

Välkomna att lyssna och ta del av hela familjens musiksaga!
må 10.2 Kino Marilyn, Lovisa
kl. 17, svensk föreställning
kl. 18, finsk föreställning


Evenemanget är gratis till alla musiklekskolebarn. .
Familje-evenemanget hör till en av musiklekskolans 5 evenemangsveckor och denna vecka är det ingen normal undervisning.
Sportlov vecka 8, då det inte är undervisning

Lappträsk musiklek

Ännu kan du komma med på musikresan,
nya babygrupper, daghem-, musiklek- och instrumentgrupper
Kom och prova avgiftsfritt

Kolla grupperna och anmälan


Musiklekskolans föräldrainfo och gruppernas tider och platser hittar du på peda.net
https://peda.net/psmo