Musikinstitutet i Lappträsk

Musikundervisning för intresserade i alla åldrar!

Musikinstitutet i Lappträsk erbjuder mångsidig musikundervisning för barn och vuxna.
Du kan starta från början med en ny hobby eller fortsätta spela och sjunga enligt eget intresse och behov.


Aktuell information 

Pedanet
Aktuell information till elever och familjer, såsom tider för gruppernas sammanträdande och anvisningar till eleverna publiceras på musikinstitutets Peda.net-sidor:
 https://peda.net/psmo

Gemensam info gällande studier för alla
På Borgånejdens musikinstituts gemensamma huvudsida hittar du länkar till anmälnings- och sökdirektiv, info gällande läsåret  samt om studiealternativ, musiklekskolor, instrumenthyra, frånvaroanmälan mm.
musikinstitutets huvudsida


Läsåret 2019-2020

Musikinstitutet är på sommarlov,
en trevlig och varm sommar till er alla.

Musiklekskolans sommarhälsning 


Aktuellt i Lappträsk

Konserter på musikinstitutets YouTube kanal
Musikinstitutet har under de senaste veckorna gjort inspelningar, som kommer till institutets YouTube kanal.
Mera konserter sätts till på fredagar fram till midsommaren. På kommande är bland annat filmmusik, sommarsånger, allsånger, dansmusik mm.

Musikinstitutets YouTube kanal

Musiklekskolan
Musiklekskolans föräldrainfo och gruppernas tider och platser hittar du på peda.net
https://peda.net/psmo