Musikinstitutet i Lappträsk

Musikundervisning för intresserade i alla åldrar!

Musikinstitutet i Lappträsk erbjuder mångsidig musikundervisning för barn och vuxna.
Du kan starta från början med en ny hobby eller fortsätta spela och sjunga enligt eget intresse och behov.

Aktuell information om undervisning

Anmälning av nya elever för läsåret 2020-2021
på tiden 30.3.-8.5.

Nya elever anmälar sig elektroniskt via elevprogrammet, anmäl dig här

Mera info om olika sätt att studera, sök in

Obs! Eleverna till musiklekskolan anmäler sig senare,  tiden meddelas senare 

Elever som redan studerar vid musikinstitutet 

Alla elever i musikleken, förberedande undervisningen, mångdimensionella udervisningen samt vid den grundläggande undervisningen
får e-post med länk till fortsättningsanmälan för nästa läsår. 

Musikinstitutets undervisning ges på distans

Undervisningen slutar den 29.5 och inträdestest arrangeras 1-4.6.2020

Musikinstitutet inhiberar alla vårens konserter och strävar efter att ordna dem i höst.
Även andra evenemang som Soiva talo, Kultis-verksamhet för skolorna, unga solisters konsert och elevkvällar inhiberas. 

Meddelande

Aktuell information till elever och familjer, såsom tider för gruppernas sammanträdande och anvisningar till eleverna publiceras på musikinstitutets Peda.net-sidor:
 https://peda.net/psmo

Gemensam info gällande studier för alla

På Borgånejdens musikinstituts gemensamma huvudsida hittar du länkar till anmälnings- och sökdirektiv, info gällande läsåret 2019-2020 samt om studiealternativ, musiklekskolor, instrumenthyra, frånvaroanmälan mm.
musikinstitutets huvudsida


Aktuellt i Lappträsk

Musiklekskolan
Musiklekskolans föräldrainfo och gruppernas tider och platser hittar du på peda.net
https://peda.net/psmo