Musikinstitutet i Lappträsk

Musikundervisning för intresserade i alla åldrar!

Musikinstitutet i Lappträsk erbjuder mångsidig musikundervisning för barn och vuxna.
Du kan starta från början med en ny hobby eller fortsätta spela och sjunga enligt eget intresse och behov.


Aktuell information i Lappträsk

Läsåret 2020-2021

Bästa elev och vårdnadshavare

Vi vill önska er en fin början på läsåret. Välkommen att börja din musikhobby igen.
Musikinstitutets undervisning (grundstudier, förberedande undervisning och mångdimensionell undervisning)
börjar som normal närundervisning fr.o.m. må 24.8. Bokning av den egna lektionstiden sker den här hösten på distans, lärarna tar kontakt per telefon.
De är alltså inte på plats i musikinstitutets utrymmen.

Lärarna i Lappträsk tar kontakt under vecka 34 på ons 19.8 kl. 16-18

Musikens gestaltningsämne - Muge

Eleverna anmälar sig själv direkt till sin Mugelärare.
Mugegrupperna och anmälningsuppgifterna hittar du på Pedanet

Musiklekskola

Läsåret för musiklekskoleleverna och musiklekskolans instrumentgruppelever (kantele-, blockflöjt- och djembegrupper)
läsår inleds i alla verksamhetspunkter under veckan 35 med föräldrainfo.
Infotillfället är  den här gången  pga corona endast avsett för vuxna.

Under föräldrainfot får du bekanta dig med ditt barns musikhobby och musiklekläraren.
Vi pratar om musik som hobby och musiklekskolans olika möjligheter.

må 24.8. kl 17.15 Lappträsk bibliotek

 Vi önskar alla föräldrar hjärtligt välkomna till föräldrainfo!

Musiklekgrupperna för läsåret 2020-2021

Ännu kan du anmäla dig till musikleken.
Du hittar alla grupper på din ort genom att i anmälningsblanketten välja Val av musiklekgrupp - Verksamhetspunkt
Anmälning till musiklek i Eepos

Musikens gestaltningsämne hösten 2020
Muge 1 kl.16.30-17.15 på tisdagar i Kirkonkylän koulu,
som lärare Ilona Janney 


Gemensam info för musikinstitutet

Pedanet
Aktuell information till elever och familjer, såsom tider för gruppernas sammanträdande och anvisningar till eleverna publiceras på musikinstitutets Peda.net-sidor:
 https://peda.net/psmo

Gemensam info gällande studier för alla
På Borgånejdens musikinstituts gemensamma huvudsida hittar du länkar till anmälnings- och sökdirektiv, info gällande läsåret  samt om studiealternativ, musiklekskolor, instrumenthyra, frånvaroanmälan mm.
musikinstitutets huvudsida

Konserter på musikinstitutets YouTube kanal
Musikinstitutet har på sin YouTube kanal många fina konserter

Musikinstitutets YouTube kanal