Musikinstitutet i Lappträsk

Musikundervisning för intresserade i alla åldrar!

Musikinstitutet i Lappträsk erbjuder mångsidig musikundervisning för barn och vuxna.
Du kan starta från början med en ny hobby eller fortsätta spela och sjunga enligt eget intresse och behov.


Aktuell information i Lappträsk 

Musikinstituet börjar med närundervisning må 23.8.2021.
Vi kommer överens om instrument- och sånglektionerna vecka 33. 
Musiklekskolans läsår börjar med vamoinfo vecka 34, 
musiklekskolans undervisning börjar vecka 35. 

Här hittar du info för läsåret 2021-2022

Du kan ännu anmäla dig till höstens undervising och musiklekgrupper  anmäla dig till musikinstitutet


Yo-set - Spela tillsammans med kompisarna!

- violin-/altviolinklubb efter skolan i Lappträsk på onsdagar
- 45 min/ vecka, och 15 gånger /termin
- avgiftsfri hobby
- riktat för åk 1-3
- lätta grunder i violin/altviolinspel och musikens gestaltning
- sång, musikuppgifter och coaching till att uppträda
- en- eller tvåspråkig grupp
- 3-6 personers grupper
- förberedande och inspirerande stig
- instrument kostnadsfritt från musikinstitutet
anmäla dig med 

Musiklekgrupperna för läsåret 
Ännu kan du anmäla dig till musikleken.
Du hittar alla grupper på din ort genom att i anmälningsblanketten välja Val av musiklekgrupp - Verksamhetspunkt
Anmälning till musiklek i Eepos

Musikens gestaltningsämne hösten 2020
Muge 1 kl.16.30-17.15 på tisdagar i Kirkonkylän koulu,
som lärare Ilona Janney 


Gemensam info för musikinstitutet

Pedanet
Aktuell information till elever och familjer, såsom tider för gruppernas sammanträdande och anvisningar till eleverna publiceras på musikinstitutets Peda.net-sidor:
 https://peda.net/psmo

Gemensam info gällande studier för alla
På Borgånejdens musikinstituts gemensamma huvudsida hittar du länkar till anmälnings- och sökdirektiv, info gällande läsåret  samt om studiealternativ, musiklekskolor, instrumenthyra, frånvaroanmälan mm.
musikinstitutets huvudsida

Konserter på musikinstitutets YouTube kanal
Musikinstitutet har på sin YouTube kanal många fina konserter

Musikinstitutets YouTube kanal