Musikinstitutet i Borgnäs

Musikundervisning för intresserade i alla åldrar!

Musikinstitutet i Borgnäs erbjuder kommuninvånare i alla åldrar mångsidig och rolig musikundervisning.

Du kan välja musik som hobby enligt dina egna önskemål och behov. Målet är att erbjuda närtjänster och att musikinstitutet finns där innevånarna i Borgnäs finns.


Institutets gemensamma info

Musikinstitutet informerar 5.5.2021

Undervisningsarrangemang från och med 10.5.2021

Individuell undervisning

 • Individuell undervisning för elever födda 2008 eller senare fortsätter som närundervisning, på lektioner är endast lärare och elev närvarande, samt ackompanjatör vid behov
 • även elever i grundstudierna (valda genom inträdestest) som är födda 2007 eller tidigare återgår till närundervisning från må 26.4.2021
 • från och med må 10.5 återgår alla under 20-åriga (2001 eller senare födda) elever i förberedande undervisning och mångdimensionell undervisning 
  - alla övriga elever födda 2000 eller tidigare fortsätter som förut i distansundervisning.
 • undervisningen kan också förverkligas i skolor och på daghem i samarbetskommunerna, ifall kommunerna (skolor och daghem) möjliggör musikinstitutets undervisning för smågrupper i sina utrymmen.  

Gruppundervisning

 • grupper samt orkestrar och körer kan endast samlas i under 10 personers grupper genom att beakta undervisningsutrymmenas personbegränsningar, endast elever 2001 eller senare födda deltar
  -orkestrarnas och körernas ledare informerar om gruppernas sammansättningar och tidtabeller.

 • undervisning i musikens gestaltningsämnen (muge) fortsätter fortfarande på distans i alla grupper i alla verksamhetsunkter.

 • handledning av smågrupper för under 20-åringar kan också förverkligas i skolor och på daghem i samarbetskommunerna, ifall kommunerna (skolor och daghem) möjliggör musikinstitutets undervisning för smågrupper i sina utrymmen.

Musiklekskolan

 • Undervisningen för musiklekens familjegrupper (0-2-åringar) fortsätter ännu på distans, under 3-åringar kan inte delta i lektionerna utan en egen vuxen.
 • Musiklekens 3-6-åringar deltar i undervisningen utan vårdnadshavare, barnen hämtas till och från musikinstitutets utrymmen, följeslagaren bör använda ansiktsmask och uppmärksamma säkerhetsavstånd, lektionsbyten justeras.

Musikinstitutets allmänna anvisningar, uppdaterade 20.4.2021

 • Kom endast frisk och symptomfri till musikinstitutets utrymmen
 • Föräldrar och andra utomstående personer får inte vistas inomhus. Följeslagare till barn under skolåldern kan komma under specialarrangemang.
 • Under lektionerna och i de allmänna utrymmena förutsätter vi användning av ansiktsmask; detta gäller hela personalen och alla vuxna som rör sig i musikinstitutets utrymmen
 • Maskrekommendationen har utvidgats till att gälla även över 10-år gamla elever (fjärde- och femteklassister). Följeslagare bör använda ansiktsmask och vi bär omsorg om säkerhetsavstånden (2 meter) både inom- och utomhus vid ankomsten och under väntetiden. 
 • I blås-och sångundervisningen använder vi plexiglas mellan elev och lärare, läraren använder ansiktsmask i mån av möjlighet.
 • Vi fäster speciell uppmärksamhet vid handhygienen, vi tvättar händerna när vi kommer och går från musikinstitutet. Handsprit finns i varje klass. Eleverna använder handsprit under lärarens bevakning.
 • Hosta och nys i armväcket, undvik att röra i ansiktet.
 • Undervisningsutrymmena vädras ofta.
 • Instrumenten (bl.a. piano, tangentborden och musiklekinstrument) rengörs regelbundet.
 • Städningen ökas.
 • Kanslitjänsterna begränsas och vi undviker personlig kundbetjäning på plats. Vi rekommenderar er att sköta ärenden främst per e-mail fornamn.efternamn@porvoo.fi och musiikkiopisto@porvoo.fi) eller telefon 019-520 2549. Vi förlänger telefontiden till kl 9-16.
   

Aktuellt i Borgnäs


Pröva på - paket
Musikinstitutet har ett stort instrumenturval och det finns alldeles säkert ett passligt instrument för just dig. Bekanta dig nu med instrument genom det förmånliga pröva på-paketet.
Pröva på-paketet innehåller 3x30min undervisning till priset 45 e. Låneinstrument ingår i paketpriset, ifall instrumentet du valt finns i musikinstitutets instrumentbank. 
Anmäl dig via Eepos

Pedanet
Aktuell information till elever och familjer, såsom tider för gruppernas sammanträdande och anvisningar till eleverna publiceras på musikinstitutets Peda.net-sidor:
https://peda.net/psmo

Annat
På Borgånejdens musikinstituts gemensamma huvudsida hittar du länkar till anmälnings- och sökdirektiv, info gällande läsåret samt om studiealternativ, musiklekskolor, instrumenthyra, frånvaroanmälan mm.
musikinstitutets huvudsida

Konserter på musikinstitutets YouTube kanal
Musikinstitutet har på sin YouTube kanal många fina konserter och andra evenemang.
Musikinstitutets YouTube kanal

Bekanta dej med orkestrarna
Gitarr- och kammarorkestrarna är gemensamma för verksamhetspunkterna.
Bekanta dej med orkesterverksamheten och kom med! Musikinstitutets orkestrar