Musikinstitutet i Borgnäs

Musikundervisning för intresserade i alla åldrar!

Musikinstitutet i Borgnäs erbjuder kommuninvånare i alla åldrar mångsidig och rolig musikundervisning.

Du kan välja musik som hobby enligt dina egna önskemål och behov. Målet är att erbjuda närtjänster och att musikinstitutet finns där innevånarna i Borgnäs finns.


Aktuellt i Borgnäs

Extra inträdestest i augusti.

Ännu finns det några platser kvar.
Anmäl dig senast 16.8.2020. Testdagen ordnas på musikinstitutet i Mäntsälä den 20.8.2020.

Musiklekgrupperna för läsåret 2020-2021
Ännu kan du anmäla dig till musikleken.
Du hittar alla grupper på din ort genom att i anmälningsblanketten välja Val av musiklekgrupp - Verksamhetspunkt
Anmälning till musiklek 

Pedanet
Aktuell information till elever och familjer, såsom tider för gruppernas sammanträdande och anvisningar till eleverna publiceras på musikinstitutets Peda.net-sidor:
https://peda.net/psmo


Institutets gemensamma info

Annat
På Borgånejdens musikinstituts gemensamma huvudsida hittar du länkar till anmälnings- och sökdirektiv, info gällande läsåret samt om studiealternativ, musiklekskolor, instrumenthyra, frånvaroanmälan mm.
musikinstitutets huvudsida

Konserter på musikinstitutets YouTube kanal
Musikinstitutet har på sin YouTube kanal många fina konserter och andra evenemang.
Musikinstitutets YouTube kanal

Bekanta dej med orkestrarna
Gitarr- och kammarorkestrarna är gemensamma för verksamhetspunkterna.
Bekanta dej med orkesterverksamheten och kom med! Musikinstitutets orkestrar