Musikinstitutet i Borgnäs

Musikundervisning för intresserade i alla åldrar!

Musikinstitutet i Borgnäs erbjuder kommuninvånare i alla åldrar mångsidig och rolig musikundervisning.

Du kan välja musik som hobby enligt dina egna önskemål och behov. Målet är att erbjuda närtjänster och att musikinstitutet finns där innevånarna i Borgnäs finns.

Aktuell information om undervisning

Aktuell information till elever och familjer, såsom tider för gruppernas sammanträdande och anvisningar till eleverna publiceras på musikinstitutets Peda.net-sidor:
https://peda.net/psmo

Gemensam info gällande studier för alla

På Borgånejdens musikinstituts gemensamma huvudsida hittar du länkar till anmälnings- och sökdirektiv, info gällande läsåret 2019-2020 samt om studiealternativ, musiklekskolor, instrumenthyra, frånvaroanmälan mm.
musikinstitutets huvudsida


Aktuellt i Borgnäs

Musiklekskolans föräldrainfo och gruppernas tider och platser hittar du på https://peda.net/psmo

Bekanta dej med orkestrarna

Gitarr- och kammarorkestrarna är gemensamma för verksamhetspunkterna.
Bekanta dej med orkesterverksamheten och kom med! Musikinstitutets orkestrar