Musikinstitutet i Borgnäs

Musikundervisning för intresserade i alla åldrar!

Musikinstitutet i Borgnäs erbjuder kommuninvånare i alla åldrar mångsidig och rolig musikundervisning.

Du kan välja musik som hobby enligt dina egna önskemål och behov. Målet är att erbjuda närtjänster och att musikinstitutet finns där innevånarna i Borgnäs finns.


Aktuell info 

Anmälning av nya elever till musiklekskolan, förberedande undevisningen
och mångdimensionella undervisningen senast den 31.5. 

anmäl dig här

Elever som redan studerar vid musikinstitutet 
Alla elever i musikleken, förberedande undervisningen, mångdimensionella udervisningen samt vid den grundläggande undervisningen
får e-post med länk till fortsättningsanmälan för nästa läsår. Anmäl dig senast den 31.5.


Läsåret 2019-2020

Musikinstitutets elever är på sommarlov,
en trevlig och varm sommar till er alla.

Musiklekskolans sommarhälsning 

Kansliet jobbar på distans till den 18.6,
du kan nå dem på telefon eller e-post.

I Borgå finns rektorn samt producenten på plats,
de biträdande rektorerna jobbar på distans och kan nås via telefon eller e-post.

Elevantagning /Inträdestest
Vårens inträdestest arrangeras i alla verksamhetspunkter under tiden 1.6-4.6.2020 genom att beakta speciell noggrannhet

Se tilläggsanvisningar Läroinrättningens säkerhetsanvisningar

Pedanet
Aktuell information till elever och familjer, såsom tider för gruppernas sammanträdande och anvisningar till eleverna publiceras på musikinstitutets Peda.net-sidor:
https://peda.net/psmo

Annat
På Borgånejdens musikinstituts gemensamma huvudsida hittar du länkar till anmälnings- och sökdirektiv, info gällande läsåret 2019-2020 samt om studiealternativ, musiklekskolor, instrumenthyra, frånvaroanmälan mm.
musikinstitutets huvudsida


Aktuellt i Borgnäs

Konserter på musikinstitutets YouTube kanal
Musikinstitutet har under de senaste veckorna gjort inspelningar, som kommer till institutets YouTube kanal.
Mera konserter sätts till, an efter att de editerats färdigt.
På kommande är bland annat filmmusik, sommarsånger, allsånger, dansmusik mm.

Musikinstitutets YouTube kanal

Musiklekskolan
Musiklekskolans föräldrainfo och gruppernas tider och platser hittar du på https://peda.net/psmo

Bekanta dej med orkestrarna
Gitarr- och kammarorkestrarna är gemensamma för verksamhetspunkterna.
Bekanta dej med orkesterverksamheten och kom med! Musikinstitutets orkestrar