Musikinstitutet i Askola

Musikinstitutet i Askola

Aktuell info för eleverna för läsåret 2019-2020

Aktuell information till elever och familjer, såsom tider för gruppernas sammanträdande och anvisningar till eleverna publiceras på musikinstitutets Peda.net-sidor:
peda.net/psmo

Gemensamm information för alla gällande studier

På Borgånejdens musikinstituts gemensamma huvudsida hittar du länkar till innehållet som gäller alla verksamhetspunkter, såsom ansöknings- och anmälningsanvisningar, uppgifter om läsåret samt information om studiealternativ, musiklekskolor, hyrning av instrument, anmälning av frånvaro m.m.


Aktuellt i Askola

Vanten

Välkomna att lyssna och ta del av hela familjens musiksaga!
ons 12.2 Lyceiparkens skola, Biskopsg. 3-7
kl. 16 och 17, finsk föreställning
kl. 18, svensk föreställning

Föräldraförenings café är öppet under kvällen
Evenemanget är gratis till alla musiklekskolebarn. 
Familje-evenemanget hör till en av musiklekskolans 5 evenemangsveckor och denna vecka är det ingen normal undervisning.
Sportlov vecka 8, då det inte är undervisning.

Alla föreställningsplatser och tider

Musiklek i Askola

Musiklekskolans föräldrainfo och gruppernas tider och platser hittar du på peda.net/psmo

Ännu finns det lediga platser i musikleken på 
ti kl. 17.30-18.15, 0-3 åringar vid Kirkonkylän alakoulu
Man kan komma med och bekanta sig med gruppen utan avgift.
Välkomna med!