Musikinstitutet i Askola

Musikinstitutet i Askola

 


Läsåret 2019-2020

Elevantagning /Inträdestest
Vårens inträdestest arrangeras i verksamhetspunkterna under tiden 1.6-4.6.2020 genom att beakta speciell noggrannhet 

Se tilläggsanvisningar Läroinrättningens säkerhetsanvisningar

Musikinstitutets elever är på sommarlov,
en trevlig och varm sommar till er alla.

Musiklekskolans sommarhälsning 

Kansliet jobbar på distans till den 18.6,
du kan nå dem på telefon eller e-post.

I Borgå finns rektorn samt producenten på plats,
de biträdande rektorerna jobbar på distans och kan nås via telefon eller e-post.

Pedanet
Aktuell information till elever och familjer, såsom tider för gruppernas sammanträdande och anvisningar till eleverna publiceras på musikinstitutets Peda.net-sidor:
peda.net/psmo

Gemensamm information för alla gällande studier

På Borgånejdens musikinstituts gemensamma huvudsida hittar du länkar till innehållet som gäller alla verksamhetspunkter, såsom ansöknings- och anmälningsanvisningar, uppgifter om läsåret samt information om studiealternativ, musiklekskolor, hyrning av instrument, anmälning av frånvaro m.m.


Aktuellt i Askola

Konserter på musikinstitutets YouTube kanal
Musikinstitutet har under de senaste veckorna gjort inspelningar, som kommer till institutets YouTube kanal.
Mera konserter sätts tillvarje fredag fram till midsommaren. På kommande är bland annat filmmusik, sommarsånger, allsånger, dansmusik mm.

Musikinstitutets YouTube kanal