Musikinstitutet i Askola

Musikinstitutet i Askola

Musikinstitutet i Askola erbjuder musikundervisning och en fin hobby för barn och ungdomar:
musiklekskola, förberedande undervisning och grundstudier samt mångdimensionell undervisning för vuxna.
Undervisningen är i Askola kyrkby, Monby och i Borgå

 


Aktuellt i Askola

Musikinstitutet informerar 19.2.2021

Individuell undervisning

Den individuella undervisningen för alla elever i grundstudierna med sikte på examen (godkända genom inträdestest) återgår till närundervisning fr.o.m. 1.3.2021, enligt musikinstitutets stränga corona-anvisningar.

 • gäller individuell sång-och instrumentundervisning
 • undervisningen för under 12-åriga elever i förberedande undervisning och mångdimensionell undervisning fortsätter som närundervisning
 • undervisningen för över 12-åriga elever i förberedande undervisning och mångdimensionell undervisning fortsätter som distansundervisning
 • elev och lärare deltar i lektionerna, inte vårdnadshavare; vid behov deltar också en ackompanjatör ifall nivåprestation (nivåprov) närmar sig
 • på detta sätt tryggas elevens möjligheter att söka sig till fortsatta studier på våren inom ansökningstiden för olika läroinrättningar
 • undervisning kan förverkligas också i skolor och på daghem i samarbetskommunerna, ifall kommunerna (skolor och daghem) ger lov till musikinstitutets undervisning för smågrupper i sina utrymmen.


 Gruppundervisning

 • musikinstitutet ordnar fr.o.m. 1.3.2021 igen undervisning i smågrupper för under 12-åringar (under 10 pers) utan vårdnadshavare enligt musikinstitutets stränga corona-anvisningar, lärarna informerar själv sina elever om gruppernas tidtabeller
 • orkestrar och körer kan samlas i grupper på under 10 personer så att undervisningsutrymmet och dess personbegränsningar beaktas.
 • gäller alla elever i grundstudierna
 • gäller under 12-åringar i förberedande undervisning och mångdimensionell undervisning
 • orkester- och körledarna informerar om gruppsammansättningar och tider skilt
 • undervisningen i musikens gestaltningsämnen fortsätter på distans i alla verksamhetspunkter och grupper
 • undervisning i smågrupper för under 12-åringar kan också förverkligas i skolor och på daghem i samarbetskommunerna, ifall kommunerna (skolor och daghem) ger lov till musikinstitutets
 • undervisning för smågrupper i sina utrymmen.


Musiklekskolan

 • Undervisningen för musiklekens familjegrupper (0-2-åringar) fortsätter ännu på distans, under 3-åringar kan inte delta i lektionerna utan en egen vuxen.
 • Musiklekens 3-6-åringar deltar i undervisningen utan vårdnadshavare, barnen hämtas till och från musikinstitutets utrymmen, följeslagaren bör använda ansiktsmask och uppmärksamma säkerhetsavstånd, lektionsbyten justeras.


Musikinstitutets anvisningar fr.o.m. 1.3.2021

 • Kom endast frisk och symptomfri till musikinstitutets utrymmen
 • Föräldrar och andra utomstående personer får inte vistas inomhus. Följeslagare till barn under skolåldern kan komma under specialarrangemang.
 • De som följer barnen bör använda ansiktsmask och följa säkerhetsavstånd (2 m) både inom- och utomhus
 • Under lektionerna och i de allmänna utrymmena använder vi ansiktsmask; detta gäller hela personalen och alla elever över 12 år.
 • I blås-och sångundervisningen använder vi plexiglas mellan elev och lärare, läraren använder ansiktsmask i mån av möjlighet.
 • Vi fäster speciell uppmärksamhet vid handhygienen, vi tvättar händerna när vi kommer och går från musikinstitutet. Handsprit finns i varje klass. Eleverna använder handsprit under lärarens bevakning.
 • Hosta och nys i armväcket, undvik att röra i ansiktet.
 • Undervisningsutrymmena vädras ofta.
 • Instrumenten (bl.a. piano, tangentborden och musiklekinstrument) rengörs regelbundet.
 • Städningen ökas.
 • Kanslitjänsterna begränsas och vi undviker personlig kundbetjäning på plats. Vi rekommenderar er att sköta ärenden främst per e-mail fornamn.efternamn@porvoo.fi och musiikkiopisto@porvoo.fi) eller telefon 019-520 2549. Vi förlänger telefontiden till kl 9-16.
   

Pröva på - paket

Musikinstitutet har ett stort instrumenturval och det finns alldeles säkert ett passligt instrument för just dig. Bekanta dig nu med instrument genom det förmånliga pröva på-paketet.
Pröva på-paketet innehåller 3x30min undervisning till priset 45 e. Låneinstrument ingår i paketpriset, ifall instrumentet du valt finns i musikinstitutets instrumentbank. 
Anmäl dig via Eepos

Musiklekgrupperna för läsåret 2020-2021
Ännu kan du anmäla dig till musikleken.
Du hittar alla grupper på din ort genom att i anmälningsblanketten välja Val av musiklekgrupp - Verksamhetspunkt
Anmälning till musiklek 

Musikverkstad 
ti kl. 15.00-15.45,
plats Askolan koulu/alakoulu
börjar den 1.9. lärare Saara Heimonen

Pedanet
Aktuell information till elever och familjer, såsom tider för gruppernas sammanträdande och anvisningar till eleverna publiceras på musikinstitutets Peda.net-sidor:
peda.net/psmo


Gemensamm information 

På Borgånejdens musikinstituts gemensamma huvudsida hittar du länkar till innehållet som gäller alla verksamhetspunkter, såsom ansöknings- och anmälningsanvisningar, uppgifter om läsåret samt information om studiealternativ, musiklekskolor, hyrning av instrument, anmälning av frånvaro m.m.

Konserter på musikinstitutets YouTube kanal
Musikinstitutet har på sin YouTube kanal många fina konserter och evenemang.

Musikinstitutets YouTube kanal