Musikinstitutet i Askola

Musikinstitutet i Askola

Musikinstitutet i Askola erbjuder musikundervisning och en fin hobby för barn och ungdomar:
musiklekskola, förberedande undervisning och grundstudier samt mångdimensionell undervisning för vuxna.
Undervisningen är i Askola kyrkby, Monby och i Borgå

 


Aktuellt i Askola

Musikinstituet börjar med närundervisning må 23.8.2021.
Vi kommer överens om instrument- och sånglektionerna vecka 33. 
Musiklekskolans läsår börjar med vamoinfo vecka 34, 
musiklekskolans undervisning börjar vecka 35. 

Här hittar du info för läsåret 2021-2022 

Du kan ännu anmäla dig till höstens undervising och musiklekgrupper  anmäl dig till musikinstitutet

Musiklekgrupperna för läsåret 
Ännu kan du anmäla dig till musikleken.
Du hittar alla grupper på din ort genom att i anmälningsblanketten välja Val av musiklekgrupp - Verksamhetspunkt
Anmälning till musiklek 


Gemensamm information 

Pedanet
Aktuell information till elever och familjer, såsom tider för gruppernas sammanträdande och anvisningar till eleverna publiceras på musikinstitutets Peda.net-sidor:
peda.net/psmo

På Borgånejdens musikinstituts gemensamma huvudsida hittar du länkar till innehållet som gäller alla verksamhetspunkter, såsom ansöknings- och anmälningsanvisningar, uppgifter om läsåret samt information om studiealternativ, musiklekskolor, hyrning av instrument, anmälning av frånvaro m.m.

Konserter på musikinstitutets YouTube kanal
Musikinstitutet har på sin YouTube kanal många fina konserter och evenemang.

Musikinstitutets YouTube kanal