Musikinstitutet i Askola

Musikinstitutet i Askola

Aktuell info för eleverna för läsåret 2019-2020

Aktuell information till elever och familjer, såsom tider för gruppernas sammanträdande och anvisningar till eleverna publiceras på musikinstitutets Peda.net-sidor:
peda.net/psmo

Gemensamm information för alla gällande studier

På Borgånejdens musikinstituts gemensamma huvudsida hittar du länkar till innehållet som gäller alla verksamhetspunkter, såsom ansöknings- och anmälningsanvisningar, uppgifter om läsåret samt information om studiealternativ, musiklekskolor, hyrning av instrument, anmälning av frånvaro m.m.


Aktuellt i Askola

Musiklek i Askola

Musiklekskolans föräldrainfo och gruppernas tider och platser hittar du på peda.net/psmo