Musikinstitutet i Askola

Musikinstitutet i Askola

Musikinstitutet i Askola erbjuder musikundervisning och en fin hobby för barn och ungdomar:
musiklekskola, förberedande undervisning och grundstudier samt mångdimensionell undervisning för vuxna.
Undervisningen är i Askola kyrkby, Monby och i Borgå

 


Aktuellt i Askola

Musiklekgrupperna för läsåret 2020-2021
Ännu kan du anmäla dig till musikleken.
Du hittar alla grupper på din ort genom att i anmälningsblanketten välja Val av musiklekgrupp - Verksamhetspunkt
Anmälning till musiklek 

Pedanet
Aktuell information till elever och familjer, såsom tider för gruppernas sammanträdande och anvisningar till eleverna publiceras på musikinstitutets Peda.net-sidor:
peda.net/psmo


Gemensamm information 

På Borgånejdens musikinstituts gemensamma huvudsida hittar du länkar till innehållet som gäller alla verksamhetspunkter, såsom ansöknings- och anmälningsanvisningar, uppgifter om läsåret samt information om studiealternativ, musiklekskolor, hyrning av instrument, anmälning av frånvaro m.m.

Konserter på musikinstitutets YouTube kanal
Musikinstitutet har på sin YouTube kanal många fina konserter och evenemang.

Musikinstitutets YouTube kanal