Musikens grunder

Studierna i musikens grunder stöder instrument – och sångundervisning. Eleven bekantar sig med musikens grundbegrepp och samtidigt utvecklas elevens färdigheter att gestalta musik genom att lyssna.

Musikens grunder utgör en del av studierna för eleverna inom den grundläggande musikundervisningen. Studierna kan med fördel inledas i 9 – 10 års ålder. De yngre elever deltar i musikförberedelsen.
Även andra än elever inom den grundläggande musikundervisningen kan delta i undervisningen i musikens grunder.

Grundnivå

 • Mupe 1 a, musikförberedelse
 • Mupe 1 c, tonträffning och teori, grundkurs 1/3
 • Mupe 2 a och b, tonträffning och teori, grundkurs 2/3
 • Mupe 2 c, musikteknologi
 • Mupe 3 a och b, tonträffning och teori, grundkurs 3/3
 • Mupe 4, grundkurs i allmän musikkunskap

Institutsnivå

 • Mupe 5, tonträffning I
 • Mupe 6, teori I
 • Mupe 8, generalbas, skrivning och spelning
 • Mupe 7, allmän musikkunskap I
 • fördjupade studier, på institutsnivå obligatoriska Mupe 5–7 och fördjupaden studier, i vilka Mupe 8 kan ingå   

Beskrivningar av och målen för nivågrupper

En närmare beskrivning av nivågrupperna och undervisningens mål finns i läroplanen.
Läroplanen för musikens grunder 


Sammanträdanden av grupper för musikens grunder i olika verksamhetspunkter

Du hittar grupperna för musikens grunder i olika verksamhetspunkter i musikinstitutets Peda.net-tjänst.