Musikens gestaltningsämne

Studierna i musikens gestaltningsämne stöder instrument – och sångundervisning. Eleven bekantar sig med musikens grundbegrepp och samtidigt utvecklas elevens färdigheter att gestalta musik genom att lyssna.

Musikens gestaltningsämne utgör en del av studierna för eleverna inom den grundläggande musikundervisningen.
Studierna kan inledas i 9 – 10 års ålder. De yngre elever deltar i musikförberedelsen.
Även andra än elever inom den grundläggande musikundervisningen kan delta i undervisningen i musikens gestaltnngsämne.

Grundnivå

 • Muge 1 a, musikförberedelse
 • Muge 1 c, tonträffning och teori, grundkurs 1/3
 • Muge 2 a och b, tonträffning och teori, grundkurs 2/3
 • Muge 2 c, musikteknologi
 • Muge 3 a och b, tonträffning och teori, grundkurs 3/3
 • Muge 4, grundkurs i allmän musikkunskap

Institutsnivå

 • Muge 5, tonträffning I
 • Muge 6, teori I
 • Muge 8, generalbas, skrivning och spelning
 • Muge 7, allmän musikkunskap I
 • fördjupade studier, på institutsnivå obligatoriska Muge 5–7 och fördjupaden studier, i vilka Muge 8 kan ingå   

Beskrivningar av och målen för nivågrupper

En närmare beskrivning av nivågrupperna och undervisningens mål finns i läroplanen.
Läroplan för musikens gestaltningsämne 


Sammanträdanden av grupper för musikens gestaltningsämne i olika verksamhetspunkter

Du hittar grupperna för musikens gestaltningsämne i olika verksamhetspunkter i musikinstitutets Peda.net-tjänst.