Musik

Avgiftsfri verksamhet

  • Musiklekskola för 3–5-åringar på daghem, i perioder eller som kontinuerligt verksamhet
  • gemensamma evenemang; små konserter, musiksaga, instrumentdemo
  • instrumentkarusell, främst för 5-åringar uppåt
  • Musiksagan Peter och Vargen på Grand 17.3 och 18.3 kl. 9.15 (på finska) och kl. 10.15 (på svenska). Anmälningar senast den 14 februari: marika.kettunen@porvoo.fi
  • verksamhet och evenemang i musikinstitutets utrymmen för barn i familjedagvården
  • på finska och/eller svenska

Avgiftsbelagd verksamhet

  • skräddarsydd utbildning för personalen – sånger, lekar och musiklekstunder, instrumentdemo och förberedande instrumentundervisning. Skolningens pris: 45 min/45 € och 60 min/60 €. 

Kontaktuppgifter: kansliet 019 520 2549, musiikkiopisto@porvoo.fi, biträdande rektor Maire Aakko 040 4899 578, maire.aakko@porvoo.fi

Borgånejdens musikinstitut