Muddringen av leden Tolkis-Borgå färdig - kontrollen av vattendrag och fiskenäring fortsätter