Motionsstigen i daghem och skolor

Verksamheten motionsstigen aktiveras barn och unga i daghem och skolor att röra på sig. I skolor uppmuntras barn och unga att röra på sig också utanför gympatimmarna, på lektionerna och rasterna. I daghemmen införs mer ansträngande utelekar och mer motion som höjer pulsen.

Barn och unga uppmuntras att hålla på med motion också på fritiden. Motionsstigen planeras utifrån det riksomfattande programmet Skolan i rörelse, som ingår i det nuvarande regeringsprogrammet. Regionförvaltningsverket har gett pengar för att utveckla verksamheten och med pengarna man kunnat skaffa utbildning och redskap som stödjer verksamheten.

För närvarande är 23 grundsskolor och alla daghem med i verksamheten. Motionsstigen beaktas också i den nya kommunala läroplanen och planen för småbarnsfostran.

Motionsstigen höjer barns och ungas aktivitetsnivå och förbättrar inlärningen

I många skolor har Motionsstigen kommit mycket bra igång och genom den ha skolornas verksamhetskultur formats om. Eleverna deltar i planeringen och genomförandet och de fungerar som ledare under rasterna i sina skolor.

Skolans personal använder metoder som hjälper eleverna att koncentrera sig och höjer deras aktivitetstillstånd under lektionerna. I gymnasiet har det varit t.ex. pausgympa, vässa pennor på ett balansbräde, arbeta stående, pränta huvudstäder genom att kasta boll, öva geometriska former med hjälp av kroppen och sitta på gympabollar i stället för stolar.

Under rasterna har eleverna lärt varandra olika spel och lekar. Man försöker också få med de elever som vanligen inte rör på sig så mycket. Skolorna har som del av projektet Motionsstigen deltagit i stadens promenadkompisverksamhet och varit ute med äldre personer som bor i servicehus och på åldringshem.

Två timmar hurtig motion varje dag

Grunden för ett barns hälsa och sunda uppväxt är att det rör på sig varje dag. En motionsinriktiad livsstil börjar utvecklas redan i tidig ålder och uppmuntran är viktig för de barn som inte är fysiskt aktiva. Fysisk aktivitet förhindrar övervikt, diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar, sjukdomar i rörelse- och stödorganen och osteoporos.

Motion förbättrar ett barns intellektuella funktioner, minne och inlärning. Ett barn behöver hurtig och tillräckligt ansträngande motion varje dag i två timmar. Det är viktigt att barnet ges möjligheter och tillåts att röra sig.

Mer information om verksamheten