Motionsorientering i borgånejden 2020

Motionsorientering på måndagar fortsätter normalt fr.o.m. 14.6.21.
Möjlighet till självbetjäning i motionsorientering ordnas inte mera.

Se närmare information på rastilippu

Kom även ihåg de fasta kontrollerna som finns på Jonasbacken, i Kokon och i Svartså. Fasta kontroller


Hela familjen kan syssla med motionsorientering. Motionsorienteringsevenemang ordnas en gång i veckan. Säsongen startar i april och pågår fram till september. Fyra sista gångerna också möjlighet till nattorientering.
Stadens idrottstjänster arrangerar motionsorientering tillsammans med orienteringsklubbarna: Porvoon Urheilijat, Askolan Urheilijat, Akilles OK och OK Orient, som står för de praktiska arrangemangen

Anvisningar till motionsorienterare

  • Starttiden är kl. 17–18.30.
  • Det finns 5 olika orienteringsbanor A-E som varierar i längd och svårighetsgrad: A (svår) ca. 6km, B (normal) ca. 4,5km, C (normal) ca. 3,5km, D (lätt) ca. 2,5 km samt E (barn/nybörjare) ca. 1,5 km.
    Skalan på kartan varierar mellan 1:7500 och 1:10 000 beroende på banläggningen.
  • Deltagaravgiften är 7 euro för vuxna och och 3 euro för unga under 17 år. Du kan anmäla dej på förhand via rastilippu.fi eller anmäla dig och betala deltagaravgiften på platsen kontant, med Smartum Pay, Smartumin idrotts- och kultursedlar, Virike-sedlar, Tyky -motionssedlar samt ePass. Vi rekommenderar dock anmälning och betalning på förhand via www.rastilippu.fi. 
  • Alla banor har EMIT-stämpling. Emit-kort lånas inte ut av arrangören
  • Anmäl dej vid startplatsen samt ALLTID vid målet. Målet stängs kl 20.00 (i samband med nattorientering kl. 22.00)

OBS!
Kom ihåg att agera ansvarsfullt: då du är sjuk stannar du hemma och motionerar inte, du tar riskgrupperna i beaktande, du håller rejält avstånd till andra personer, du sköter din handhygien på rätt sätt och hostar på rätt sätt.