Motionsorientering i borgånejden 2019

Motionsorientering inhiberad tillsvidare p.g.a corona viruset

Hela familjen kan syssla med motionsorientering. Motionsorienteringsevenemang ordnas en gång i veckan. Säsongen startar i april och pågår fram till september. Fyra sista gångerna också möjlighet till nattorientering.
Stadens idrottstjänster arrangerar motionsorientering tillsammans med orienteringsklubbarna: Porvoon Urheilijat, Askolan Urheilijat, Akilles OK och OK Orient, som står för de praktiska arrangemangen

Här hittar du motionsorienteringsplatser rastilippu

Orienteringsskola för nybörjare

I anslutning till de första fyra motionsevenemangen arrangeras en orienteringsskola. Erfarna orienterare vägleder då nybörjare genom att gå eller löpa runt en kort bana tillsammans.

Anvisningar till motionsorienterare

  • Starttiden är kl. 17–18.30.
  • Det finns 5 olika orienteringsbanor A-D som varierar i längd och svårighetsgrad: A (svår) ca. 6km, B (normal) ca. 4,5km, C (lätt) ca. 3,5km samt D (barn/nybörjare) ca. 1,5 km.
    Skalan på kartan varierar mellan 1:7500 och 1:10 000 beroende på banläggningen.
  • Deltagaravgiften är 7 euro för vuxna och och 3 euro för unga under 17 år. Deltagaravgiften kan betalas via Rastilippu eller kontant samt med motionssedlar.
  • Alla banor har EMIT-stämpling. Du kan låna gratis EMIT-kort av arrangörerna om du inte har ett eget kort. Borttappade kort kostar 70€.
  • Anmäl dej vid startplatsen samt ALLTID vid målet. Målet stängs kl 20.00 (i samband med nattorientering kl. 22.00)