Motionsgrupper i simhallen, våren 2021

Deltagaravgifter

• simning + ledd motion (1 gång) 7,50 euro
• simning + ledd motion (10 gånger) 70,00 euro
• pensionärer under dagtid inträdesavgift 3,50 euro

Oanvända seriebiljetter och kort till ledda motionsgrupper återinlöses inte.

Anmäl dig med

Du kan anmäla dig direkt till önskad grupp via den link som finns i samband med beskrivningen av timmen.

Vårens 2021 anmälningsdagar är måndagen 14.12 20, måndagen 8.2 21 och måndagen 15.3 21 från och med kl. 12.

Obs!

Sal- och bassänggruppernas storlek är begränsade pga Covid-19. Även seniorernas vattenjumpagrupper är mindre än normalt /20 pers/grupp)