Motionsgrupper i simhallen, hösten 2019

Hösttermin: 26.8.13.12.19
Vårtermin: 7.1.-29.4.2020

Grupperna hålls inte:

  • 5-6.12.19
  • 9.-13.4.20
  • 30.4.-1.5.20

Deltagaravgifter

• simning + ledd motion (1 gång) 7,50 euro
• simning + ledd motion (10 gånger) 70,00 euro
• pensionärer under dagtid inträdesavgift 3,50 euro

Oanvända seriebiljetter och kort till ledda motionsgrupper återinlöses inte.

Anmäl dig med

Du kan anmäla dig direkt till önskad grupp via den link som finns i samband med beskrivningen av timmen.

Hösten 2019 anmälningsdagar är måndagen 19.8, måndagen 23.9 och måndagen 28.10 från och med kl. 12.