Motionsgrupper i simhallen, hösten 2021

Deltagaravgifter

• simning + ledd motion (1 gång) 7,50 euro
• simning + ledd motion (10 gånger) 70,00 euro
• pensionärer under dagtid inträdesavgift 3,50 euro

Oanvända seriebiljetter och kort till ledda motionsgrupper återinlöses inte.

Anmäl dig med

Du kan anmäla dig direkt till önskad grupp via den link som finns i samband med beskrivningen av timmen.

Höstens 2021 anmälningsdagar är: måndag 23.8 21, måndag 27.9 21, måndag 1.11 21 fr.o.m. kl. 12.

Instruktioner för jumpagrupper, covid-19