Motions- och rekreationsutrymmen stängs med regionförvaltningsverkets beslut fram till 14.4