Motions- och rekreationsutrymmen hålls stängda med regionförvaltningsverkets beslut fram till 28.4.2021