Motions- och kulturpassverksamheten

Med motions- och kulturpass gratis till motions- och kulturaktiviteter

Med motions- och kulturverksamheten (LiiKu) uppmuntrar vi vuxna och familjer att ta del av motion, kultur och andra aktiviteter som främjar välbefinnandet.

Liiku-passet är avsett för Borgåbor som står utanför arbetslivet. Du kan få motionspasset om du är klient inom:
- socialtjänster
- servicecenter för arbetskraften
- hälsokontroll för arbetslösa
- uppsökande ungdomsarbete
- Socialpsykiatriska föreningen i Östra Nyland
- missbrukarkliniken
- Låg tröskel -mentalvårds- och missbrukstjänsterna

Passet beviljas från fall till fall och är i kraft ett år. Med LiiKu-passet kan du delta i LiiKu-aktiviteter antingen avgiftsfritt eller mycket förmånligt. Anteckna i passet dina motions- och kulturbesök. När passet fyllts i med 20 anteckningar om deltagande, får du två biobiljetter från vuxensocialarbetets rådgivning eller familjecentrets rådgivning i adressen Konstfabriksgatan 4 c.

När kortet beviljas, skriver du och din kontaktperson tillsammans en motions- och kulturplan. När du anmäler dig till tjänster, bör du berätta att du deltar i verksamheten med motions- och kulturpasset. Ditt motions- och kulturpass kontrolleras på plats.

Bekanta dig med motion- och kulturpassverksamheten

LiiKu-aktiviteter

Mera information om motions- och kulturverksamheten

Socialhandledare Sofie Björklund


Försäkring

Borgå stad har inte tecknat någon försäkring för innehavarna av Motions- och kulturpass (LiiKu). Innehavare av Motions- och kulturpass och deras familjemedlemmar deltar i LiiKu-verksamheten på eget ansvar. De omfattas av samarbetspartners eventuella försäkringsskydd på samma sätt som de övriga användarna av samarbetspartners tjänster.