Välkommen med i verksamheten för specialgrupper

Borgå idrottstjänster ordnar längs med året olika idrottsevenemang och verksamheter för specialgrupper.
Det är antingen gratis eller mycket förmånligt att delta och tjänsterna är kvalitativa.

Idrotts- och motionsverksamheten för specialgrupper är avsedd för personer, som p.g.a. sjukdom, skada eller av en eller annan anledning inte förmår delta i de vanliga grupperna och evenemangen. Målsättningen med det mångsidiga utbudet av idrotts- och motionsaktiviteter för specialgrupper är att upprätthålla funktionsförmågan och den fysiska konditionen samt att ha trevligt tillsammans.

Idrottstjänsterna ordnar också verksamhet för specialgrupper i samarbete med föreningar och organisationer.

Närmare information om verksamheten fås av idrottsinstruktören för specialgrupper Christian Bremer kontaktuppgifer