Dessa kan även intressera dig

Motion för äldre

För de äldre är det viktigt att få vara tillsammans och lära känna andra i samma ålder. Det kan man göra exempelvis genom att delta i seniorgymnastik eller i en grupp som samlas i en konditionssal.

Anmäl dig till grupper för de äldre