Mörskomvägens cykelväg

NTM-centralen har inlett planeringen av cykelväg längs Mörskomvägen (LV 1605) på srtäckan Hjortronstigen - Prästträsksvägen. Projektet är i det skedet att man håller på att göra upp vägplanen. Ett informationstillfälle hölls i Huktis skola den 21.8 2018.

Karta

Problem i nuläget

 • Skolbarn och annan lätt trafik på körbanan
 • Smal vägren och dålig beläggning på landsvägen
 • Geometrin och sikten ställvs dålig

Mål

 • Att skapa tryggare förbindelser för skoleleverna
 • Förbättra möjligheterna att tryggt röra sig till fots och med cykel
 • Förbättra möjligheterna att cykla till jobbet mot Borgå
 • Säkerställa och förbättra säkerheten på landsvägen
 • Förbättra sikten i anslutningarna
 • Förbättra kollektivtrafikens förbindelser

Plan

 • Planeringen görs av Finnmap Infra 
 • Asfalterad gång- och cykelväg som är 1,4 km lång och 3,0 m bred
 • Mellan gång- och cykelvägen och lansvägen kommer ett mellanrum med gräs, förutom vid bergsskärningarna
 • Vid motorvägsbroarna går gång- och cykelvägen bakom pelarena och är högre än körbanan.
 • Vid Hambovägen rätas den nuvarande vägen ut på en sträcka av 250 m. 
 • Belysningen förnyas: LED belysning med jordkabel och stödvajrarna tas bort
 • Vägkonstruktionerna torkas till största delen med öppna diken
 • Busshållplatserna förnyas och man reserverar plats för busskurer
 • För att kunna förverkliga den nya gång- och cykelvägen krävs det flyttning av kablar samt inlösning av vägområde från fastigheterna
 • Det söks efter platser att placera de bortgrävda jordmassorna

Tidtabell

 • vägplanen är offentligt framlagd i 30 dagar 27.3.2019-26.4.2019 i Borgå stad, på servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B, 06100 Borgå ( öppet mån-fre kl.9-16).
 • Närmare uppgifter ger i Borgå stad Elina Leppänen tfn 040 489 9818 eller e-mail elina.leppanen@porvoo.fi, från Nylands NTM-central Matti Vuorinen tfn 029 5021366 eller e-mail matti.vuorinen@ely-keskus.fi .
 • Somföljande skede byggplanering, påbörjas tidigast 2019
 • Förverkligande tidigast 2020
 • NTM-centralen och Borgå stad delar på kostnaderna

Kungörelse