Mörskomvägens cykelväg

NTM-centralen har inlett planeringen av cykelväg längs Mörskomvägen (LV 1605) på srtäckan Hjortronstigen - Prästträsksvägen. Ett informationstillfälle hölls i Huktis skola den 21.8 2018 och vägplanen var offentligt framlagd i 30 dagar 27.3.2019-26.4.2019. Projektet är i det skedet att man håller på att godkänna vägplanen. På samma tid är byggplaneringen av sträcket mellan Parstensvägen och Prästträsksvägen på gång.

Karta

Problem i nuläget

 • Skolbarn och annan lätt trafik på körbanan
 • Smal vägren och dålig beläggning på landsvägen
 • Geometrin och sikten ställvs dålig

Mål

 • Att skapa tryggare förbindelser för skoleleverna
 • Förbättra möjligheterna att tryggt röra sig till fots och med cykel
 • Förbättra möjligheterna att cykla till jobbet mot Borgå
 • Säkerställa och förbättra säkerheten på landsvägen
 • Förbättra sikten i anslutningarna
 • Förbättra kollektivtrafikens förbindelser

Plan

 • Planeringen görs av Finnmap Infra 
 • Asfalterad gång- och cykelväg som är 1,4 km lång och 3,0 m bred
 • Mellan gång- och cykelvägen och lansvägen kommer ett mellanrum med gräs, förutom vid bergsskärningarna
 • Vid motorvägsbroarna går gång- och cykelvägen bakom pelarena och är högre än körbanan.
 • Vid Hambovägen rätas den nuvarande vägen ut på en sträcka av 250 m. 
 • Belysningen förnyas: LED belysning med jordkabel och stödvajrarna tas bort
 • Vägkonstruktionerna torkas till största delen med öppna diken
 • Busshållplatserna förnyas och man reserverar plats för busskurer
 • För att kunna förverkliga den nya gång- och cykelvägen krävs det flyttning av kablar samt inlösning av vägområde från fastigheterna
 • Det söks efter platser att placera de bortgrävda jordmassorna

Tidtabell

 • Godkännande av vägplanet i slutet av året 2020
 • Byggplanerna av sträcket mellan Parstensvägen och Prästträsksvägen är färdiga
 • Närmare uppgifter ger i Borgå stad Elina Leppänen tfn 040 489 9818 eller e-mail elina.leppanen@porvoo.fi, från Nylands NTM-central Mervi Varis puh.0295 021 360 eller e-mail mervi.varis@ely-keskus.fi .
 • Förverkligande av sträcket mellan Parstensvägen och Prästträsksvägen börjar 2021
 • NTM-centralen och Borgå stad delar på kostnaderna

Kungörelse