Möjligt avbrott i vattendistributionen pga. läckage på Råportsvägen 15.6