Möjligt avbrott i vattendistributionen pga. läckage på Biskopsgatan 23.4