Möjliga störningar i vattendistributionen i stadsområdena 16.12