Möjliga kvalitetsstörningar i vattnet Strömsberg och Karsby 31.3.