Mödrarådgivning

Följ mödrarådgivningens aktuella händelser på vår Facebook sida

På mödrarådgivningen strävar vi till att trygga den gravida kvinnans, fostrets och hela familjens hälsa och välmående. Vi strävar till att uppmärksamma eventuella problem i tidigt skede, och ordna med passliga stödåtgärder enligt dina önskemål.

Du kan reservera tid till rådgivningen, när menstruationen har uteblivit, och du har gjort ett positivt graviditets test. Det första besöket på rådgivningen är vanligen i vecka 8-10. Förstföderskor brukar besöka rådgivningen under graviditeten i medeltal 10 gånger, pånyttföderskor 9 gånger. Tidpunkten och besökens innehåll planeras enligt familjens behov. För att få FPA-förmåner, så som moderskapsförpackningen, bör du besöka rådgivningen före den 16 graviditetsveckan.

På besöken får du information och råd om kost och motion under graviditeten. Vi diskuterar även om den havandes mående och förändringar som graviditeten för med sej. Du får information om laboratorie- och ultaljuds-undersökningar. Din make/ stödperson är hjärtligt välkommen med på besöken.

Faderskapet eller moderskapet erkänns i första hand på rådgivningen

Faderskapet eller moderskapet (vid assisterade befruktning hos kvinnliga par) erkänns i regel på rådgivningen före barnet är fött. Då behövs inga besök hos barnatillsyningsmannen efter att barnet fötts. Du kan läsa mera:

Broschyr: Erkännandet av faderskapet

Broschyr: Erkännande av moderskapet

Före det första besöket på rådgivningen

Bekanta dej med följande råd och blanketter, du kan fylla i färdigt och ta med dem på det första besöket.

Kostrådgivningens frågeformulär som stöd för samtal

Hälsoförfrågan för pappa

EPDS-nedstämdhetsförfrågan

Livsmedelsrekommendationer under graviditeten

Förfrågan om rusmedel (AUDIT) (på finska)

Ultraljudsscreeningar under graviditeten