Mödrarådgivning

Information om stadens tjänster under coronavirusepidemin


På mödrarådgivningen strävar vi till att trygga den gravida kvinnans, fostrets och hela familjens hälsa och välmående. 

Det första besöket på rådgivningen är vanligen i vecka 8-10. För att få FPA-förmåner, så som moderskapsförpackningen, bör du besöka rådgivningen före den 16 graviditetsveckan. Din make/ stödperson är välkommen med på besöken.

Tidsbeställning

Du kan reservera tid till rådgivningen när menstruationen har uteblivit och du har gjort ett positivt graviditetstest. Din kontaktperson till rmödraådgivningen bestäms enligt din hemadress. Kontaktuppgifter och karttjänstens områdesfördelning finns på Rådgivningarna huvudsida.

Familjeförberedelse

Rådgivningen erbjuder familjeförberedande träffar i grupp för alla borgåbor som väntar sitt första barn. Målet är att stärka föräldrarnas vetskap och färdigheter, främja familjens växelverkan samt tillsammans se de faktorer som stärker välbefinnandet. Teman och tidpunkter kan man fråga av den egna hälsovårdaren på rådgivningen. 

Faderskapet eller moderskapet erkänns i första hand på rådgivningen

Faderskapet eller moderskapet (vid assisterad befruktning hos kvinnliga par) erkänns i regel på rådgivningen före barnet är fött. Då behövs inga besök hos barnatillsyningsmannen efter att barnet fötts. Du kan läsa mera:

Broschyr: Erkännandet av faderskapet

Broschyr: Erkännande av moderskapet