Mödrarådgivning

Borgå stad drar in på tjänsterna under coronavirusepidemin.

Information om stadens tjänster

Rådgivningen fungerar inskränkt från och med 23.3.

Mödra- och barnrådgivningen i Vårberga öppnas begränsat måndag 11.5. Så alla Borgås rådgivningarna är öppet.

För tillfället tar rådgivningarna emot gravida samt 0–1-åriga barn. Snart inleds även granskningar av 1,5-åriga och 4-åriga barn.

Kom till din reserverade rådgivningstid frisk. Underåriga får ha en följeslagare med sej. Kom inte till mottagningen om du eller någon i din familj har förkylningssymptom. Kontakta i så fall rådgivningen via telefon. Vi hjälper dig också om du behöver stöd eller diskussionshjälp. 

Den elektroniska tidsbokningen är inte i bruk under coronavirusepidemin.

Nya kunder till rådgivningarna kan vara i kontakt med hälsovårdare Minna Nousiainen, må–fre mellan kl 12–13, telefon nummer 040 766 1803.

Telefontid till rådgivningen är må-fr kl. 12–13. Hälsovårdarna som är på plats på rådgivningen

Patricia Läckström, 040 5951 868
Minna Ahola, 040 489 9507
Carola Bäckman, 040 489 9502
Carola Grönroos, 040 548 4304
Minna Nousiainen, 040 766 1803
Päivi Andersin, 040 489 9503
Solveig Uddström-Kiiski, 040 489 9500
Tarja Alvari, 040 489 9504
Tiina Hakamaa, 040 359 0908
Inge -May Sanholm, 040 559 4704
Annette Pellikka, 040 489 9508
Henriksson Katariina, 040 562 2882


Följ mödrarådgivningens aktuella händelser på vår Facebooksida.

På mödrarådgivningen strävar vi till att trygga den gravida kvinnans, fostrets och hela familjens hälsa och välmående. Vi strävar till att uppmärksamma eventuella problem i tidigt skede, och ordna med passliga stödåtgärder enligt dina önskemål.

Du kan reservera tid till rådgivningen när menstruationen har uteblivit och du har gjort ett positivt graviditetstest. Det första besöket på rådgivningen är vanligen i vecka 8-10. Förstföderskor brukar besöka rådgivningen under graviditeten i medeltal 10 gånger, pånyttföderskor 9 gånger. Tidpunkten och besökens innehåll planeras enligt familjens behov. För att få FPA-förmåner, så som moderskapsförpackningen, bör du besöka rådgivningen före den 16 graviditetsveckan.

På besöken får du information och råd om kost och motion under graviditeten. Vi diskuterar även om den havandes mående och förändringar som graviditeten för med sej. Du får information om laboratorie- och ultaljuds-undersökningar. Din make/ stödperson är hjärtligt välkommen med på besöken.

Faderskapet eller moderskapet erkänns i första hand på rådgivningen

Faderskapet eller moderskapet (vid assisterad befruktning hos kvinnliga par) erkänns i regel på rådgivningen före barnet är fött. Då behövs inga besök hos barnatillsyningsmannen efter att barnet fötts. Du kan läsa mera:

Broschyr: Erkännandet av faderskapet

Broschyr: Erkännande av moderskapet

Före det första besöket på rådgivningen

Bekanta dej med följande råd och blanketter. Du kan fylla i blanketterna på förhand och ta med dem på det första besöket.

Kostrådgivningens frågeformulär som stöd för samtal

Hälsoförfrågan för pappa

EPDS-nedstämdhetsförfrågan

Livsmedelsrekommendationer under graviditeten

Förfrågan om rusmedel (AUDIT) (på finska)

Ultraljudsscreeningar under graviditeten