Mobila kiosker

  • Mobila kiosker har inga egna permanenta områden eller försäljningsplatser.
  • Genom att skaffa tillstånd av kommuntekniken kan du använda vilken som helst försäljningsplats som är avsedd för mobila kiosker. Du hittar platserna under kartlänken nedan.
  • Avtalet ingås för sex månader för perioden april–september och/eller oktober–mars. Kontraktet skall förnyas årligen.
  • Beroende på respektive plats används området klockan 10.00–18.00 och 21.00–05.00.

Avtal

  • Bekanta dig med avtalsvillkoren och anvisningarna för mobila kiosker innan avtalet undertecknas.
  • Se till att alla nödvändiga myndighetslov och myndighetsförpliktelser är i ordning innan försäljningen inleds.
  • Lämna in det ifyllda och undertecknade avtalet och bilagorna enligt avtalet till servicekontoret Kompassen.
  • Områdets användingstillstånd är i kraft först när det undertecknade avtalet har skickats tillbaka till kioskföretagaren.