Misstänker du sanitära olägenheter i din livsmiljö?

Kontakta först den som orsakat olägenheten, om det i din livsmiljö förekommer

  • betydande olägenheter i form av rök, lukt, damm eller buller
  • sanitära olägenheter som orsakas av skadedjur, eller
  • om du misstänker att brunnsvatten, badvatten eller mark riskerar att förorenas.

Om den som orsakat olägenheten inte vidtar nödvändiga åtgärder för att eliminera eller begränsa olägenheten så kontakta miljöhälsovården eller miljövårdsmyndigheterna.

Miljöhälsovården och miljövårdsmyndigheterna samarbetar vid klarläggandet av sanitära olägenheter i livsmiljön. Ärendet avgörs av den myndighet som är behörig i ärendet.