Misstänker du att inomhusluften kan medföra sanitära olägenheter?

Kontakta en läkare, om du får symtom som du misstänker att beror på förhållandena inomhus. Symtom som berör skolutrymmen ska alltid meddelas också rektorn och skolhälsovården. Företagshälsovården bör underrättas om symtom som berör arbetslokaler.

Miljöhälsovården deltar vid behov i utredningen och elimineringen av sanitära olägenheter i bostäder och allmänna vistelseutrymmen.