Misstanke om matförgiftning

Kunden

Med matförgiftning avses en sjukdom eller förgiftning som orsakats av livsmedel eller hushållsvatten. Symtom på matförgiftning är ofta kräkningar och/eller diarré.

Om du misstänker att du drabbats av matförgiftning ska du underrätta hälsoinspektören så fort som möjligt så att saken kan utredas. När du fått symtom ska du tänka efter vad du ätit och ta ett prov från maten om det är möjligt.

Det är bra att komma överens med hälsoinspektören om analysen av provet. Vid behov gör hälsoinspektören en inspektion hos livsmedelsföretaget och tar prov.

Också en misstanke om hälsofara som orsakas av vatten eller livsmedel ska anmälas till hälsoinspektören.

Aktören

En aktör som fått kännedom om misstänkt matförgiftning är skyldig att anmäla det till hälsoinspektören. Anmälan ska göras omgående. Om det finns rester kvar av den misstänkta produkten ska de sparas och vid behov frysas ner för laboratorieanalyser.