Missbrukarkliniken

Användningen av munskydd rekommenderas starkt

En stark rekommendation om munskydd gäller tills vidare på alla verksamhetsställen i stadens social- och hälsovårdstjänster. Munskydd behöver inte användas om man har ett medicinskt hinder eller är under 12 år. 


Missbrukarkliniken

Missbrukarkliniken betjänar Borgåbor och Askolabor som fyllt 18 år. Missbrukarkliniken erbjuder multiprofessionell individuell bedömning, handledning samt vård vid svåra beroendeproblem. Kliniken ger också stöd vid spelberoende. Missbrukarkliniken kräver ingen remiss och besöket är avgiftsfritt. Den primära vägen till missbrukarkliniken är via professionell handledning. Opioidersättningsterapi kan sökas direkt via missbrukarkliniken.
Vi samarbetar bl.a. med lågtröskeltjänster för unga och vuxna samt med boendetjänster (Koivula).

Ta kontakt

Missbrukarkliniken är öppen må-to kl. 8-16 och fre kl. 8-15. Efter kl. 12 krävs det tidsbokning.

Mentalvårds- och missbrukstjänsternas rådgivning och bedömning av servicebehovet mån.–fre. kl. 8–11 på numret 019 520 4527 (tidsbokning och nya klienter). 

Inhibering/förflyttning av tidsreservering via telefon eller textmeddelande till byråsekreterarens nummer 040 141 7664, kl 8–15 (också myndigheternas/samarbetspartners kontakter).


Du kan skicka krypterad e-post till oss genom att öppna adressen https://turvaposti.porvoo.fi i din webbläsare och registrera dig för tjänsten. Välj e-post paihdeklinikka@porvoo.fi


Mentalvårdens och missbrukarvårdens tjänster är

 • bedömning av behovet av tjänster och vård
 • individuella, par- och familjediskussioner 
 • gruppverksamhet
 • akupunktur, deltagande i akupunktur förutsätter att klienten har en vårdrelation till missbrukarkliniken
 • läkartjänster, förutsätter en vårdrelation till missbrukarkliniken
 • mottagning hos erfarenhetsexpert

Avgiftning och droger

 • avgiftning inom öppenvården
 • hänvisning till avgiftning och rehabilitering på institution, efter en bedömning av vårdbehovet
 • överenskommen drogscreening som en del av vården
 • substitutionsbehandling
 • verksamheten Vinkki, byte av smutsiga nålar och sprutor, i samarbete med hälsostationen

Allvarliga hälsoproblem till följd av missbruk (t.ex. förgiftning och delirium) förutsätter akut missbrukarvård och observation vid jouren i Borgå sjukhus. I Borgå ordnar vuxensocialarbetet och socialjouren tillfälligt krisboende och nödinkvartering som köpta tjänster.