Minska värme- och energiförbrukningen

Minska värmeförbrukningen

I hushåll är uppvärmning den största enskilda energiförbrukaren. För en finländare är boendets andel av de totala utsläppen cirka 30 %, varav uppvärmningens andel är 50 % och varmvattnets 20 %. (Källa:Klimatguiden.fi)

Minska värmeläckaget

 • Tätning av fönster
 • Kartläggning och tätning av andra värmeläckor
 • Dra för gardinerna

Lägre rumstemperatur

 • Sänkning av rumstemperaturen (också när du inte är inne)
 • Tillräckligt varm klädsel

Riktig användning av värmeanläggningar

 • Värmeanläggningarnas riktiga funktion och reglering
 • Minska användningen av golvvärme
 • Var ligger termostaterna

Rätt praxis för och reglering av vädring och ventilation

 • Riktig och nödvändig användning av ventilation
 • Hur man vädrar
 • Ta tillvara värmen i frånluften

Husbolag

 • Balansering av värmen mellan bostäderna
 • Reglering av ventilationen
 • Reglering av värmen i allmänna utrymmen
 • Anvisningar till invånarna

Hur du kan minska elförbrukningen

Energieffektiv belysning och riktig användning av hemmets elapparater

 • Släck onödig belysning
 • Byt till energisparande lampor
 • Tvätta i lägre temperatur
 • Undvik att i onödan värma upp det elektriska bastuaggregatet och sänk temperaturen

Energieffektiv matlagning och förvaring

 • Reglera effekten på spisplattor
 • Koncentrera användningen av ugnen, undvik tomgång, utnyttja eftervärme
 • Kontrollera tillräcklig luftcirkulation för kylanordningar, välj rätt temperatur och undvik att hålla öppen

Spara elektricitet i ett husbolag

 • Reglering av ventilationen
 • Energisparlampor
 • Timer för eluttag för bilar (högst 2 timmar)